Artdöden säger oss något om coronakrisen

  • 2 min

Det är verkligen tråkigt att coronaviruset har hindrat mig från att komma till Stockholm, en stad jag alltid har velat besöka. I dessa dagar är allas tankar förstås fokuserade på människors hälsa, men jag skulle helt kort vilja dela några reflektioner kring kopplingen mellan covid-19 och tillståndet för naturen på vår planet.

Fastän det är oklart exakt hur covid-19 spreds till människan, pekar tecknen mot handeln med vilda djur. En trolig smittspridare är myrkottar – fjällförsedda däggdjur som ser ut som levande tallkottar. Myrkottar är sannolikt det vilda däggdjur i världen som det handlas mest med; deras kroppsdelar är högt värderade inom kinesisk medicin. Det finns åtta arter i världen – fyra afrikanska och fyra asiatiska. De asiatiska arterna klassas alla fyra som starkt eller akut hotade, och även de afrikanska populationerna minskar kraftigt. Att stoppa den illegala handeln med vilda djur är av största vikt både för att förhindra en ny pandemi och för att rädda många fascinerande och alltmer ovanliga arter.

Överföringar av sjukdomar till människor är bara en sida av myntet.

Överföringar av sjukdomar till människor är bara en sida av myntet. Jag tar upp en rad exempel på överföringar av människor i Det sjätte utdöendet; det är en stor anledning till den pågående artdöden idag. En svampinfektion känd under namnet Bd (Batrachochytrium dendrobatidis) förgör grodor och paddor runtom i världen; den har utrotat flera dussin arter och decimerat populationerna av ännu fler. Sjukdomen spreds med största sannolikhet med amfibier som människor transporterade kors och tvärs över världen, tidigare bland annat för att användas som graviditetstester. En annan svampsjukdom, känd som vitnossyndromet, håller på att slå ut fladdermuspopulationerna i USA. Genetiska analyser visar att sjukdomen fördes till Amerika från Europa, antagligen av någon intet ont anande turist.

Det här är oroliga tider för människor. Det är än mer oroande tider, vill jag påstå, för myrkottar och grodor, fladdermöss och noshörningar. Om det finns något positivt med denna kris, är det att människor utsätter andra djur för mindre press nu när de stannar hemma. Min förhoppning är att vi, när coronakrisen är förbi, ska ägna några tankar åt de miljontals arter med vilka vi delar denna underbara, vackra, ömtåliga planet.

 


Elizabeth Kolbert är aktuell på svenska med sin Pulitzerprisbelönade och hyllade fackbok Det sjätte utdöendet.