Historiens effektivaste recept för att klara av elände

  • 5 min

Ryan Holidays bok Hindret är vägen är en av de bästa sammanfattningarna och moderniseringarna vi läst om hur forna tiders tänkare, under betydligt svårare omständigheter, såg på hur kriser och motgångar skulle hanteras mentalt. Filosoferna må vara borta sen länge, men deras strategier för att stå ut har inte åldrats ett smack. De är dagsaktuella och fullt applicerbara på vårt liv idag, vilket Holiday också visar. Vi bjuder på hans förord, där bokens idéer presenteras.

En kväll år 170, i sitt tält vid fronten i striderna mot germanerna, satte sig det romerska imperiets kejsare Marcus Aurelius för att skriva. Det kan också ha varit i gryningen i hans palats i Rom. Eller så såg han till att få en stund för sig själv under gladiatorspelen och struntade i blodbadet som utspelade sig på arenan nedanför honom i Colosseum. Exakt var han befann sig spelar ingen roll.
Poängen är att denna man, i dag känd som den sista av de fem goda kejsarna, satte sig för att skriva.
Inte för någon läsare eller i syfte att det skulle tryckas, utan det var för eget bruk, till honom själv. Och resultatet är utan tvekan ett av historiens effektivaste recept för att klara av allt elände man kan drabbas av här i livet. Ett recept på hur man kan utvecklas inte bara trots det som drabbar en, utan tack vare det.

ett av historiens effektivaste recept för att klara av allt elände man kan drabbas av här i livet

Det blev bara ett enda stycke, och det han skrev var knappast unikt. Nästan varenda tanke kunde i en eller annan form spåras tillbaka till hans föregångare och idoler. Men med dessa fyrtioåtta glasklara ord sammanfattade och formulerade han en tidlös idé som ställde alla hans läromästare i skuggan: Krysippos, Zenon från Kition, Kleanthes, Ariston från Chios, Apollonios från Tyros, Junius Rusticus, Epiktetos, Seneca den yngre, Musonius.
För oss räcker det mer än väl.

För min vilja och mitt sinnelag finns det inga hinder, endast betingelser och ändrade uttrycksmedel. Förnuftet ombildar nämligen varje hinder för sin verksamhet till ett hjälpmedel.

Han avslutade med en sentens som blivit klassisk:

Sålunda blir det som förut hämmade handlingen nu främjande för den och vad som förut spärrade min väg visar mig nu vägen.

Marcus ord avslöjar hemligheten med att vända hindren uppochner. Att alltid agera med en ”backningsklausul” så att det ständigt finns en annan väg framåt. Så att bakslag och problem aldrig dyker upp oväntat och aldrig är oöverstigliga. På så vis kan man hämta kraft ur det som ställer sig i vägen.
Det finns inga tvivel om att Marcus Aurelius visste vad han talade om. Under hans mer än nitton år långa regeringsperiod upplevde han ett nästan konstant krigstillstånd, en fruktansvärd farsot, hustruns påstådda otrohet, ett kuppförsök av en nära allierad, ett evigt, slitsamt resande kors och tvärs över imperiet från Anatolien till Syrien, Egypten, Grekland och Österrike, en snabbt minskande statskassa, en inkompetent och girig styvbror och så vidare och så vidare.
Och det verkar som om han verkligen såg vart och ett av dessa hinder som en övning i olika dygder: tålamod, ödmjukhet, mod, uppfinningsrikedom, förnuft, rättvisa och kreativitet. Makten tycks aldrig ha stigit honom åt huvudet – inte heller all den stress och press han måste ha varit utsatt för. Han lät aldrig impulserna styra honom till överilade handlingar eller vredesutbrott, gav aldrig efter för hatet och bitterheten. Som essäisten Matthew Arnold visade år 1863 var Marcus en av världens mäktigaste män – och alla i hans närhet tycks ha varit ense om att han var sin ställning värdig.
Visdomen i detta korta stycke av Marcus Aurelius har förts vidare av män och kvinnor som levt efter samma devis. Faktum är att den löper som en tydlig tråd genom historien.
Från Romerska rikets nedgångsperiod kan man följa tankarna vidare via renässansens kreativa explosion till upplysningens genombrott. De syns tydligt i den amerikanska västerns pionjäranda, i nordstaternas ihärdighet under inbördeskriget och i den industriella revolutionens hastiga uppflammande. De manifesteras också i medborgarrättsrörelsens modiga ledare och de överlevande från Vietnams fångläger. Och i dag ingår de i arvsmassan hos Silicon Valleys entreprenörer.
Denna livsfilosofi har varit drivkraften för människor som befunnit sig i de mest utsatta ansvarspositionerna eller i djupaste elände. På slagfälten och i styrelserummen, åtskilda av sekler och oceaner, har människor med olika kön, klasstillhörighet, politiska mål och affärsintressen behövt möta hinder och kämpa för att övervinna dem – genom att lära sig hur man ställer problemen på huvudet.

Ska vi låta oss hejdas av hindren som kommer i vår väg, eller ska vi ta oss vidare, över och förbi dem?

Det som förenar alla dessa människor är just den kampen. Oavsett om de varit medvetna om det eller inte har de ingått i en uråldrig tradition som hjälpt dem finna vägen genom ett oändligt landskap av möjligheter och svårigheter, misslyckade försök och triumfer.
Det är vår uppgift att föra denna tradition vidare. Den är vår födslorätt. Vad vi än ställs inför har vi ett val: Ska vi låta oss hejdas av hindren som kommer i vår väg, eller ska vi ta oss vidare, över och förbi dem?
Även den som inte är kejsare möter hela tiden prövningar. Världen frågar: Är du värdig? Kan du ta dig förbi det som ofrånkomligen ställer sig i vägen för dig? Kan du utstå det med högburet huvud?
Många människor har besvarat denna fråga med ett ja. Och ett fåtal har visat att de inte bara har det som krävs – varje sådan utmaning får dem dessutom att växa och frodas. Utmaningen gör dem till bättre människor än de skulle ha varit om de aldrig hade råkat ut för motgångar.
Nu är det din tur att se om du är en av dem, om du vill ansluta dig till denna skara.
Den här boken är din vägvisare.