Stöd Dr Mukweges arbete vid Panzi i östra Kongo

Josephine Sundqvist är generalsekreterare för Läkarmissionen, som arbetar tätt tillsammans med dr Denis Mukwege och har stöttat Panzi-sjukhuset sedan starten.
I samband med att vi ger ut Mukweges bok Kvinnors styrka ville vi ställa henne några frågor:

– Berätta kort om din bakgrund! Vilken är din egen relation till Kongo?

Jag växte upp i DR Kongo. Mina föräldrar arbetade för Läkarmissionen som gynekolog och barnmorska, med att bygga upp hälsosystemet i östra delen i Kivuprovinsen. Mitt engagemang för att stödja överlevare av sexuellt våld är både sprunget ur mina erfarenheter från barndomen i Kongo och från alla de kvinnor jag personligen mött under alla de år jag verkat i regionen som fältrepresentant, utvecklingsforskare och biståndschef. Sammantaget så har jag i samtliga roller på nära håll fått bevittna hur det starka stödet från Sverige och den solidaritet som uppvisats gjort konkret skillnad för Kongos kvinnor.

– Vem är Denis Mukwege i dina ögon?

Doktor Mukwege är en helt unik förändringsagent som använder all sin kraft, tro och förmåga till att stå på de mest utsatta kvinnornas sida. Han ser sitt jobb och profession som en kallelse och trots dödshot så ger han aldrig upp. Han är enormt driven även på den globala multilaterala arenan. Mukwege ansvarar utöver Panzisjukhuset för hela kyrkorörelsen CEPAC:s hälsokoordinering i östra Kongo. Han är även en framgångsrik forskare och innovatör som utforskar och lanserar banbrytande metoder för att minska mödradödligheten och öka det psykosociala stödet vid förlossning. Jag har haft förmånen att få följa Mukweges arbete, motivation och värdebaserade ledarskap på nära håll redan innan hans arbete vid Panzi blev internationellt erkänt.

Han ser sitt jobb och profession som en kallelse och trots dödshot så ger han aldrig upp.

– Mukwege har själv sagt att han hade hoppats på att fredspriset skulle göra skillnad, vilket det dock hittills inte har gjort. Vad menar du att omvärlden kan och borde göra för Kongo?

Denis Mukwege har använd sin profession för att utarbeta metoder för upprättelse för överlevare av sexuellt våld, men också för att påverka fredsprocessen i stort. För detta arbete behövs dock ett starkare stöd och ingripande från det internationella samfundet.
Sedan hänger handels- och biståndspolitiken nära samman. De väpnade trupperna och miliserna använder de enorma vinsterna från gruvdriften till att främja sina egna intressen och upprätthålla krig. Både vad gäller konfliktmineraler samt företags ansvar för frågor som rör mänskliga rättigheter behöver vi gemensamt göra mer ansvarsfulla inköp och förhindra att konfliktmineraler kommer ut på den globala marknaden genom att kontrollera leverantörskedjor bättre.

– Ni har länge stöttat Mukwege och Panzi-sjukhuset. Vad gör ett bidrag till Läkarmissionen för skillnad?

Läkarmissionens givare har varit helt avgörande och möjliggjort för verksamheten i sin helhet på Panzisjukhuset sedan starten. Vi har funnits med både i tuffa tider och i tider av framgång. Idag har vi utökat engagemanget till fler sjukhus i Kongo. Ett bidrag till Läkarmissionen innebär att kvinnor får säkra förlossningar, undernärda barn får hjälp och att överlevare av sexuellt våld får upprättelse. Juridiskt, medicinskt, psykosocialt och ekonomiskt. För varje enskild individ är stödet via Läkarmissionen helt livsavgörande.

Läkarmissionens givare har varit helt avgörande och möjliggjort för verksamheten i sin helhet på Panzisjukhuset sedan starten.

 

Genom att köpa Kvinnors styrka stöder du Denis Mukweges arbete vid Panzi-sjukhuset med 10 kronor.

Mer information om Läkarmissionens arbete i Demokratiska republiken Kongo finns hos Läkarmissionen. Där kan du kan ge ett bidrag eller registrera dig som månadsgivare. Du kan också swisha ett bidrag via QR-koden nedan.