Kvalitetsarbete och vikten av allt vi inte vet

Film- och bokpaket med Jonna Bornemark: Om kvalitet och vad som är mätbart och inte

I  detta filmpaket med filosofiprofessor Jonna Bornemarks samlas de mest efterfrågade delarna från hennes föreläsningar om mätbarhet och kvalitet. Materialet är utvecklat för att verksamheter ska lyckas bättre med att utveckla ett fungerande kvalitetsarbete, bl.a. genom att få syn på kunskap som inte ska förpappras. Som alltid i föreläsningar av Jonna, mixas intellektuell skärpa med inspirerande metaforer och hennes alldeles egna sätt att rita fram modellerna. Det är ett tankeväckande och användbart material som skapar förutsättningar för intressanta analyser och diskussioner.

Del 1: Vad vi kan lära oss av allt vi inte vet (10 min)

Jonna förklarar här anledningar till att vi ofta ägnar oss åt standardiseringar, manualer och mätande. Och varför vi i jakten på objektiv kunskap som enkelt kan organiseras i excelark, missar all kunskap som inte ryms i våra rutnät. Jonna visar de möjligheter som finns vid nya horisonter och ger handfasta råd som gör att vi och våra verksamheter kan fortsätta att utvecklas.

Diskussionsfrågor:


Del 2: Att skapa ett välfungerande kvalitetsarbete (5 min)

I denna film berättar Jonna om varför vi riskerar sänka kvaliteten om vi stannar vid att pricka av checklistor fyllda av mätbara värden. Vad upplever vi vara bra kvalitet och hur förhåller det sig till vad vi faktiskt kan mäta?

Diskussionsfrågor:


Del 3: Det kollektiva omdömesrummet (15 min)

Budget eller kvalitet? Vad är viktigast? Ja, alla verksamheter drivs av ibland motstridiga krav – så hur gör vi för att de inte ska skapa konflikt? Jonna berättar hur motstridiga krav istället kan öka vårt handlingsutrymme och förbättra kvaliteten i vårt arbete. Bland annat genom att skapa rum där olika professionella omdömen kan mötas.

Diskussionsfrågor:

Filmpaketet finns inom ramen för Volantes digitala utbud ”Perspektiv och kunskap från Sveriges främsta samtidstänkare”. För mer information och pris på olika licenser — Kontakta oss: speakers@volante.se

***

Jonna Bornemark är professor i filosofi och därtill en av de mest uppmärksammade. Med de bästsäljande böckerna Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde och Horisonten finns alltid kvar blev hon känd för sitt glasklara och stridbara tänkande. Jonna har varit värd för Sommar i P1, hållit tal inför riksmötets öppnande och medverkar ofta i Filosofiska rummet samt som skribent för DN.