Kvalitetsarbete och vikten av allt vi inte vet

Tre filmer med Jonna Bornemark

I filosofiprofessor Jonna Bornemarks filmpaket har vi samlat de mest efterfrågade delarna från hennes populära föreläsningar. I filmerna visar Jonna hur vi kan utveckla ett kvalitetsarbete baserat på en vidare syn på kunskap än vad som går att mäta. Centrala begrepp och tankar hon utvecklat i de populära böckerna ”Det omätbaras renässans” och ”Horisonten finns alltid kvar” förklaras tillgängligt. Med tydliga metaforer och eget bildspråk har Jonna skapat ett inspirerande och användbart material.

Film 1: Vad vi kan lära oss av allt vi inte vet (10 min)

Jonna förklarar här anledningar till att vi ofta ägnar oss åt standardiseringar, manualer och mätande. Och varför vi i jakten på objektiv kunskap som enkelt kan organiseras, glömmer att all kunskap inte ryms i våra rutnät. Jonna visar möjligheterna som finns vid nya horisonter och ger handfasta råd som gör att vi och våra verksamheter kan fortsätta att utvecklas.

Frågeställningar till film 1:


Film 2: Att skapa ett välfungerande kvalitetsarbete (5 min)

I denna film berättar Jonna om varför vi riskerar sänka kvaliteten om vi stannar vid att pricka av checklistor fyllda av mätbara värden. Vad upplever vi vara bra kvalitet och hur förhåller det sig till vad vi faktiskt kan mäta?

Frågeställningar till film 2:


Film 3: Det kollektiva omdömesrummet (15 min)

Budget eller kvalitet? Vad är viktigast? Ja, alla verksamheter drivs av ibland motstridiga krav – så hur gör vi för att de inte ska skapa konflikt? Här föreläser Jonna om hur motstridiga krav istället kan öka vårt handlingsutrymme och förbättra kvaliteten i vårt arbete. Bland annat genom att skapa rum där olika professionella omdömen kan mötas.

Frågeställningar till film 3:

***

Filmerna bokas som ett paket till ett specifikt event eller möte.
Kontakta speakers@volante.se för information och bokning.