Lars Strannegård

Företagsekonom och innehavare av Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi, särskilt ledarskap, vid Handelshögskolan i Stockholm, där han också är rektor. Författare och redaktör till ett stort antal böcker och vetenskapliga publikationer.

Strannegård är också styrelseledamot i bland annat Statens Kulturråd, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (RIFO), Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.

Föreläsningar

Bildning – om utbildning i den digitala eran.

Kvalitet och mätbarhet

Vad är egentligen kvalitet och vem är det som bestämmer vad som är bra eller inte? Kvalitet handlar om både mätbara och omätbara värden. Inom kulturen är begrepp som känsla, verkshöjd och upplevelser centrala. Att mäta sådant som känslor och upplevelser är minst sagt problematiskt. Hur räknar man ut hur effektiv en målning, ett musikstycke eller en dansuppsättning är? Det finns stora risker att kvaliteter när de operationaliseras för att bli mätbara, reduceras. Siffror tenderar att leva sina egna liv, frånkopplade de sammanhang som de syftat till att avbilda. Hur har det blivit så att räknande, vägande och jämförande har blivit allt mer centralt för allt fler? Och hur ska kulturinstitutioner och tjänstemän förhålla sig till krav på att kvalitetsbedöma på detta sätt?

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan