Simon Elvnäs

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med en unik och interaktiv forskningsmetodik har Simon Elvnäs studerat ledares agerande i många olika typer av verksamheter. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.

Simon Elvnäs första bok heter Effektfull (2017). Läs hans sammanfattande text ”Effektiv vs. effektfull”.

Läs mer om Simon Elvnäs föreläsningar.

Föreläsningar

Det effektfulla ledarskapet.

Simon Elvnäs forskning visar att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Chefer är inte medvetna om sitt eget agerande. Vad gör då egentligen chefer den tid då de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt har det på medarbetarna? Vad innebär det egentligen att vara arbetsledande?

I denna föreläsning berättar Simon Elvnäs om vad det är som får medarbetare att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra det bra. Dessutom förklarar han att chefer och ledare måste lära sig skilja på vad som är effektivt och vad som ger effekt.

Möt Simon Elvnäs i en både konkret och inspirerande föreläsning om nydanande arbetsmetoder och ledarskap. Föreläsningen ger dig tillgång till unik forskning på ledares faktiska beteenden samt en ny verktygslåda för chefer och ledare som minskar variationen mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan