Lars Lindkvist

Lars Lindkvist är professor i organisation och ledarskap vid Linnéuniversitetet. I sin forskning fokuserar han på hur det är att leda och organisera verksamheter som befinner sig i spänningsfältet mellan olika intressenter.

Ett exempel på spänningsfält är sjukvården med intressenter som patienter, administratörer, medarbetare och politiker, ett annat är inom äldrevården med kooperativa medlemmar, vårdtagare, politiker och anhöriga. Ett tredje spänningsfält är det mellan konst och ekonomi inom kultursektorn, som exempelvis muséer och teatrar.

Han studerar också hur man kan använda kulturella och kreativa näringar för att utveckla platser och hur dessa i sin tur kan ge dynamiska effekter åt andra näringar.

Skriv ut sidanSkriv ut sidan