Johan A. Eriksson

Som digital entreprenör och Insights and Analytics Leader Northen Europe på Google, befinner sig Johan A. Eriksson centralt i de framväxande teknologiernas utveckling. Som författare och uppskattad föreläsare inspirerar han oss att leva medvetna liv, göra medvetna val och ha ett nyfiket förhållningssätt till förändring. [Läs mer om Johans föreläsningar.]

Det enda vi kan vara säkra på är att saker förändras, vilket gör livslångt lärande och innovation till de två långsiktigt hållbara strategierna.

På Google leder han även utbildningarna för vd-grupper och styrelseledamöter, och i hans tidigare roll som Specialist Leader, Measurement & Analytics, Northern Europe ansvarade han för specialisterna inom digitalisering. Johan A. Eriksson är ingenjör från KTH och en aktiv investerare i bolag med netto-noll-strategier inom främst utbildning, hälsovård och handel.

Självstyra (2019) är utgiven som ljudboksoriginal. I den delar Johan med sig av sin filosofi för att blir en bra ledare, både i sitt eget liv och för andra.

Föreläsningar

Johan A. Eriksson är en mycket efterfrågad talare med ämnen som ledarskap, livslångt lärande, framväxande teknologier och hur vi skapar innovation snabbare än alla andra. Han är engagerad i omvandlingen av samhället och i den kompetensutveckling som alla behöver för att lyckas tillgodogöra sig fördelarna med digitaliseringen. Johan har blivit nominerad till Årets Talare i Sverige.

 

Ledarskap i en snabb värld

Världen runt omkring oss förändras hela tiden vare sig vi vill det eller ej.

I denna föreläsning går Johan igenom hur du som ledare kan leda din organisation genom ständig förändring. Ni går igenom vad som inte bör förändras och vad som alltid bör förändras i en organisation. Vidare går Johan igenom vilka grundläggande ledarskapsprinciper som alltid fungerar för att leda i förändring: oavsett om det rör sig om en kris, medveten innovation eller naturlig utveckling.


Livslångt lärande

I denna föreläsning går Johan igenom evidensbasen för hur vi bäst lär oss saker genom livet, den så kallade Science of Learning. Ni börjar med att titta på hur vi från början vet vad vi ska lära oss. Sedan går ni in på en meny för olika sätt att lära sig saker – och för att hitta nya idéer. Vidare går vi igenom hur vi organiserar vår vardag för att göra livslångt lärande till en rolig vana snarare än något som upplevs som ett måste. I en värld som ständigt förändras är ditt livslånga lärande din bästa försäkring.


Om innovation

När förändring är den enda garantin, är innovation den enda strategin.

I denna föreläsning går Johan igenom hur ni framgångsrikt kan arbeta med innovation. Ni tittar på olika innovationsprocesser, prototypande, designsprintar och användartestning, men också hur ni kan säkerställa en så kostnadseffektiv innovation som möjligt. Vidare går ni igenom hur kreativitet riktad mot relevant innovation kan möjliggöras i hela organisationen för att säkerställa en långsiktigt hållbar och framgångsrik organisation.


Framgångsrik digitalisering – för alla

Digitalisering är i det närmaste ofrånkomligt för många, och många stora möjligheter utlovas. Tyvärr kämpar dock många med att få till en bra digitalisering av sin verksamhet. I denna föreläsning går Johan igenom vad som skapar förutsättningarna för framgångsrik digitalisering. Ni går igenom de tre nivåerna av digitalisering och hur ni praktiskt kan arbeta med dem. Ni tittar på fällor att undvika och möjligheter ni kan dra nytta av. Efter denna föreläsning har ni en stor kunskap om och ett ramverk för hur ni kan arbeta med digitalisering.


Tekniktrender och hur de påverkar er

Här går Johan A. Eriksson igenom flera av de stora tekniktrender som formar samhället idag. Från AI och maskininlärning till automation och Internet of Things. Ni får lära er samtliga tekniktrender och hur de påverkar er, men också hur ni kan använda dem för att utveckla er verksamhet. Ni går från teori till praktiska tips och exempel vilket gör att ni redan imorgon kan dra nytta av dessa tekniktrender.

Självstyra – att leva ett medvetet liv

Många  av oss har en möjlighet och ett val att forma våra liv som vi vill leva det.

Här går ni igenom tre grundläggande principer för personligt ledarskap. Ni tittar på hur du får möjligheten att välja ditt liv, hur du väljer riktning i ditt liv och hur du sedan tar dig framåt i den riktningen. Efter den här föreläsningen kommer du känna dig stärkt i att leva ett medvetet liv, ett liv som du själv väljer.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan