Johan A. Eriksson

Som digital entreprenör och Specialist Leader, Measurement & Analytics, Northern Europe på Google befinner sig Johan A. Eriksson centralt i den digitala ekonomins utveckling. Johan är även entreprenör, investerare och författare med en tydlig mission att inspirera människor att leva medvetna liv och att ha högre ambitioner – så att vi tillsammans kan skapa en bättre värld snabbare. Johans utgångspunkt är att det enda vi kan vara säkra på är att saker förändras, vilket gör livslångt lärande och innovation till den enda långsiktigt hållbara strategin och grunden för vad han vill utveckla i samhället.

Johan A. Eriksson är ingenjör från KTH och på Google leder han sedan många år specialisterna inom digitalisering. Han leder också Googles utbildningar för vd-grupper och styrelseledamöter. Han är en aktiv investerare i bolag inom utbildning, hälsovård, handel, finans och hållbarhet.

Hans populära bok Självstyra gavs ut som ljudboksoriginal 2019. Det är en tydlig och inspirerande bok för alla som vill uppnå en högre grad av kontroll över och riktning på sitt liv. Att bra ledarskap kräver personlig utveckling är något som Johan A. Eriksson funderat mycket över och de insikter han nått fram till kokar ner till en tydlig filosofi som i boken Självstyra sammanfattas under fem stycken V:n.

Föreläsningar

Johan A. Eriksson är en mycket efterfrågad talare med ämnen som ledarskap, livslångt lärande och hur vi skapar meningsfull innovation snabbare än alla andra. Han är engagerad i omvandlingen av samhället och i den kontinuerliga kompetensomställning som behövs för att människor ska tillgodogöra sig fördelarna med digitalisering. Johan har blivit nominerad till Årets Talare i Sverige.

 

Ledarskap i en snabb värld

Världen runt omkring oss förändras hela tiden vare sig vi vill det eller ej.

I denna föreläsning går Johan igenom hur du som ledare kan leda din organisation genom ständig förändring. Ni går igenom vad som inte bör förändras och vad som alltid bör förändras i en organisation. Vidare går Johan igenom vilka grundläggande ledarskapsprinciper som alltid fungerar för att leda i förändring: oavsett om det rör sig om en kris, medveten innovation eller naturlig utveckling.


Livslångt lärande

I denna föreläsning går Johan igenom evidensbasen för hur vi bäst lär oss saker genom livet, den så kallade Science of Learning. Ni börjar med att titta på hur vi från början vet vad vi ska lära oss. Sedan går ni in på en meny för olika sätt att lära sig saker – och för att hitta nya idéer. Vidare går vi igenom hur vi organiserar vår vardag för att göra livslångt lärande till en rolig vana snarare än något som upplevs som ett måste. I en värld som ständigt förändras är ditt livslånga lärande din bästa försäkring.


Om innovation

När förändring är den enda garantin, är innovation den enda strategin.

I denna föreläsning går Johan igenom hur ni framgångsrikt kan arbeta med innovation. Ni tittar på olika innovationsprocesser, prototypande, designsprintar och användartestning, men också hur ni kan säkerställa en så kostnadseffektiv innovation som möjligt. Vidare går ni igenom hur kreativitet riktad mot relevant innovation kan möjliggöras i hela organisationen för att säkerställa en långsiktigt hållbar och framgångsrik organisation.


Framgångsrik digitalisering – för alla

Digitalisering är i det närmaste ofrånkomligt för många, och många stora möjligheter utlovas. Tyvärr kämpar dock många med att få till en bra digitalisering av sin verksamhet. I denna föreläsning går Johan igenom vad som skapar förutsättningarna för framgångsrik digitalisering. Ni går igenom de tre nivåerna av digitalisering och hur ni praktiskt kan arbeta med dem. Ni tittar på fällor att undvika och möjligheter ni kan dra nytta av. Efter denna föreläsning har ni en stor kunskap om och ett ramverk för hur ni kan arbeta med digitalisering.


Tekniktrender och hur de påverkar er

Här går Johan A. Eriksson igenom flera av de stora tekniktrender som formar samhället idag. Från AI och maskininlärning till automation och Internet of Things. Ni får lära er samtliga tekniktrender och hur de påverkar er, men också hur ni kan använda dem för att utveckla er verksamhet. Ni går från teori till praktiska tips och exempel vilket gör att ni redan imorgon kan dra nytta av dessa tekniktrender.

Självstyra – att leva ett medvetet liv

Många  av oss har en möjlighet och ett val att forma våra liv som vi vill leva det.

Här går ni igenom tre grundläggande principer för personligt ledarskap. Ni tittar på hur du får möjligheten att välja ditt liv, hur du väljer riktning i ditt liv och hur du sedan tar dig framåt i den riktningen. Efter den här föreläsningen kommer du känna dig stärkt i att leva ett medvetet liv, ett liv som du själv väljer.

 

**

Den nya (virtuella) verkligheten

Johan A. Eriksson har mångårig erfarenhet av att arbeta virtuellt och på distans med organisationer av alla storlekar. I den här föreläsningen delar Johan med sig av bästa praxis kring hur du får ut det mesta av att arbeta på distans med din organisation. Vad förändras och vad förändras inte? Hur underlättar ni för workshops och andra krävande och komplexa möten på distans? Och vad ska man använda dessa möten till?

Johan går från det teoretiska ramverket till mycket konkreta tillvägagångssätt och insikter ni kan tillämpa redan idag.

Om detta har han föreläst för tusentals människor i över 15 länder för att så många som möjligt ska bli bättre på att ta itu med det som gäller när vi nu arbetar i en ny (virtuell) verklighet. Se till att din organisation också har tillgång till bästa praxis.

[Givetvis håller Johan denna föreläsning just på distans. Alla som du önskar ska delta kan vara med och lyssna, lära och interaktivt engagera sig.]

The new (virtual) reality

Johan A. Eriksson, entrepreneur, engineer, author, investor and Head of Specialists at Google has lots of experience from working virtually and remotely with organizations of all sizes. In this talk The new (virtual) reality Johan shares best practice on how you make the most of working remotely with your organization. Learn about what changes, and what doesn’t change, how to facilitate workshops and other demanding and complex remote meetings as well as what to use meetings for in the first place.

In this inspirational talk Johan moves from a mental best practice framework to set your organization up for success, into very concrete things you can apply already today. Johan has been speaking on this topic to thousands of people across 15+ countries, all of them now being better setup to tackle what’s ahead. As we operate in a new (virtual) reality, make sure you get the best practice to your organization as well.

[Johan does this speech remotely, so anyone you wish to participate can call in to listen and engage. For more information and enquires send a message to speakers@volante.se and we will get in touch soon.]

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan