Jeanette Bäfverfeldt

Jeanette Bäfverfeldt är journalist och numera utvecklingsledare på Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra Götalandsregionen. Hon arbetar med verksamhetsutveckling, handledning, utbildning och föreläsningar kring temat Jämlik vård och har psykisk ohälsa som sitt specialområde på KJV. Hon har tidigare publicerat boken Lindanserskan – om nya arbetssätt för att arbeta med kvinnors psykiska ohälsa samt Ta makten över ditt liv – en empowermentbok för kvinnor.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan