Klara Palmberg Broryd – din kompass i en komplex värld

 

BOKA DIGITALT FÖRELÄSNINGSPAKET

Jobbar du som chef inom en offentlig organisation med ett oändligt antal förgreningar, eller inom ett snabbväxande företag där antalet avdelningschefer ökar för varje dag?

Oavsett om du är teamledare eller ytterst ansvarig i ett stort företag handlar en stor del av det traditionella chefsuppdraget att prioritera vad som ska göras och hur det ska göras. Men i ett komplext system med många olika individer, enheter och organisationer är det sällan framgångsrikt att leda genom att beskriva vad varje person ska göra i varje ögonblick.

I det efterfrågade föreläsningspaketet Komplexitet – enklare navigerat, bättre hanterat ger forskaren och organisationsexperten Klara Palmberg Broryd verktygen för ledare i en komplex värld som kan implementeras i den dagliga verksamheten.

Vid sidan om boken Komplexitet ingår digitala föreläsningar med fem strategier som tar er framåt när uppgifterna känns omöjliga:

Del 1: VARKEN ENKELT ELLER KOMPLICERAT (ca 12 min)

Del 2: HUR DU LYCKAS (eller bara får något gjort) I KOMPLEXITET (ca 18 min)

Del 3: ATT LEDA HELHETER (ca 11 min)

Mer om Klara Palmberg Broryd här.