Det professionella omdömet

Film- och bokpaket med Jonna Bornemark: Om hur vi kan utveckla vårt professionella omdöme

I detta filmpaket med filosofiprofessor Jonna Bornemarks har vi samlat de mest efterfrågade delarna från hennes populära föreläsningar om människans omdöme. I filmerna föreläser hon tillgängligt om de centrala begrepp och tankar hon fått så stort genomslag med i böckerna ”Det omätbaras renässans” och ”Horisonten finns alltid kvar”. Med Jonnas tydliga metaforer och bildspråk får ni här ett inspirerande och användbart material för att utveckla det professionella omdömet i er verksamhet.

Del 1: Vad är ett professionellt omdöme? (14 min)

I den här filmen går Jonna igenom vad ett professionellt omdöme är för något. Hon berättar vilka delar vårt omdöme består av och lär oss mer om vilka förmågor vi behöver utveckla för att kunna handla omdömesgillt i en komplex situation.

Diskussionsfrågor:


Del 2: Vår kunskapssyn och de tre kunskapsformerna (21 min)

En begränsad kunskapssyn gör att verksamheter ibland hamnar snett. Jonna förklarar hur vi genom att känna till de olika kunskapsformer som finns, kan göra våra verksamheter bättre. Jonna breddar vår kunskap om kunskap och visar samtidigt vilka olika effekter kunskapsformerna leder till.

Diskussionsfrågor:


Del 3: Det kollektiva omdömesrummet (15 min)

Det professionella omdömet behöver ofta utövas tillsammans med andra i grupp. Jonna föreläser om hur vi kan skapa välfungerande professionella rum. Rum där även helt olika ingångar och ibland motstridiga krav kan öka vårt handlingsutrymme på ett konstruktivt sätt.

Diskussionsfrågor:


Filmpaketet finns inom ramen för Volantes digitala utbud ”Perspektiv och kunskap från Sveriges främsta samtidstänkare”. För mer information och pris på olika licenser — Kontakta oss: speakers@volante.se

***

Jonna Bornemark är professor i filosofi och därtill en av de mest uppmärksammade. Med de bästsäljande böckerna Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde och Horisonten finns alltid kvar blev hon känd för sitt glasklara och stridbara tänkande. Jonna har varit värd för Sommar i P1, hållit tal inför riksmötets öppnande och medverkar ofta i Filosofiska rummet samt som skribent för DN.