Det professionella omdömet

Tre filmer med Jonna Bornemark

I filosofiprofessor Jonna Bornemarks filmpaket har vi samlat de mest efterfrågade delarna från hennes populära föreläsningar. I filmerna föreläser Jonna om vad det professionella omdömet är och kan vara. Centrala begrepp och tankar hon utvecklat i de populära böckerna ”Det omätbaras renässans” och ”Horisonten finns alltid kvar” förklaras tillgängligt. Med tydliga metaforer och eget bildspråk har Jonna skapat ett inspirerande och användbart material.


Film 1: Vad är ett professionellt omdöme? (14 min)

I den här filmen går Jonna igenom vad ett professionellt omdöme är. Hon berättar vilka delar det består av och lär oss mer om vilka förmågor vi behöver utveckla för att kunna handla omdömesgillt i en komplex situation.

Diskussionsfrågor till film 1:


Film 2: Vår kunskapssyn och de tre kunskapsformerna (21 min)

En begränsad kunskapssyn gör att verksamheter ibland hamnar snett. I denna film förklarar Jonna hur en bredare förståelse för olika kunskapsformer kan göra verksamheter bättre. Jonna breddar vår kunskap om kunskap och visar samtidigt vilka effekter kunskapsformerna ger.

Diskussionsfrågor till film 2:


Film 3: Det kollektiva omdömesrummet (15 min)

Det professionella omdömet behöver ofta utövas kollektivt. Jonna föreläser i denna film om hur vi skapar ett gemensamt professionellt rum där ibland motstridiga krav kan öka vårt handlingsutrymme på ett konstruktivt sätt.

Diskussionsfrågor till film 3:

***

Filmerna bokas som ett paket till ett specifikt event eller möte.
Kontakta speakers@volante.se för information och bokning.