Utkommer i november 2023

Gör bara det nödvändiga Oväntade strategier för att få stora saker gjorda

Hur får man tid över till det man vill göra?

Oavsett om det gäller arbetsliv, familjen eller andra intressen brukar livet ständigt ställa till problem. Men för att inte drunkna i logistik och administration finns det tekniker och strategier som hjälper för att frigöra tid och göra tillvaron luftigare och lättare.

I sin nya bok lyfter historikern David Larsson Heidenblad fram beprövade, välgrundade och etablerade metoder för den som vill göra det som känns viktigt och betydelsefullt. Med hjälp av dessa – och andra tips och råd – hjälper han läsaren att klart och tydligt se vad som faktiskt är värt någonting, och vad som kan väljas bort och tackas nej till. Resultatet är en snitslad bana till en mer rofylld tillvaro, oavsett om det gäller en rikare tillvaro med familjen eller möjligheter att leva upp till sina ambitioner.

Och han vet – för David Larsson Heidenblad använder dem själv.