Fokusera inte på saker som du inte har kontroll över

  • 7 min

Här följer ett utdrag ur boken Konsten att leva utan oro. Först kapitel 5 med titeln Var bara den du är – Fokusera inte på saker som du inte har kontroll över.

 

Att lägga all din kraft på vad det än är du gör …

Det tycker jag är ett beundransvärt sätt att ta sig igenom livet.

Men ska det vara något att leva efter bör vi se till att ha följande i åtanke: Det finns saker i denna värld som vi inte har någon kontroll över.

Tenderar du att tro att du måste ge dig hän i allt, att du på ett eller annat sätt alltid måste försöka få saker att bli precis som du vill?

Ändå finns det saker som vi egentligen inte har någon kontroll över. Vi kan ägna all vår energi åt något, vi kan ta oss an det med hela vår själ, utan att något förändras. Hur mycket vi än försöker kommer vi bara att slita ut oss.

Kan du till exempel stoppa ditt hjärtas slag?

Det enda liv som vi har fått är fullt av saker som vi inte har någon kontroll över.

Kan du till exempel stoppa ditt hjärtas slag? Ditt hjärta fungerar av sig självt och det finns ingenting du kan göra åt det. Livet i sig består av saker som vi inte har någon kontroll över, saker som ligger utom räckhåll.

Det finns en anledning till att vi inom buddhismen tror att vi leds av något som är större än oss själva – makrokosmisk sanning eller ”Buddhanatur” – snarare än av egen kraft.

När vi inser att den punkt från vilken vår livskraft utgår ligger utanför vår kontroll blir det också lättare att inse hur många andra saker som faller inom samma kategori. Är det inte en lättnad att upptäcka att vi inte behöver trötta ut oss i onödan?

Därför är det bäst att acceptera allt som vi inte har någon kontroll över.

Oavsett hur mycket omsorg vi lägger på vår hälsa, drabbas vi ändå av sjukdomar och skador.

Vi kanske klagar och säger att ”jag försökte verkligen att ta hand om min hälsa men jag blev ändå sjuk … Jag försökte nog inte tillräckligt!” Men detta innebär bara att vi förringar det faktum att vi faktiskt är sjuka. Detta är helt enkelt inte rimligt. Dessutom blir vi successivt mer negativa i vårt tänkande genom att fördöma och klandra oss själva.

Tecknen i det japanska ordet för ”sjuk” 病気 (byoki), illustrerar att det är vårt psyke som lider. När vi är sjuka är vårt psyke alltså svagt, vilket i sin tur påverkar vårt fysiska tillstånd.

När vi skadar oss blir ofta en del av kroppen satt ur funktion. ”Åh, jag kan inte röra mig som jag brukade … Varför måste det här hända just mig?” Att förbanna ditt öde kommer inte att återställa din fysiska kapacitet. Det kommer bara att göra dina dagar dystra.

Vi har ingen makt i någon av dessa situationer. Det finns inget annat alternativ än att acceptera läget. Du kan försöka göra motstånd, men i slutändan kan du bara acceptera det som hänt.

Du kommer att upptäcka vad ditt verkliga jag

Och om så är fallet, varför inte göra det direkt?

Det här är ditt verkliga jag – precis som du är, utan förändring. Ingen av oss kan någonsin vara mer än så.

När du accepterar det som du inte har någon kontroll över blir det också lätt att leva under de omständigheterna. Du kommer att upptäcka vad ditt verkliga jag, utan att du anpassar dig, är kapabelt till. Du kommer att sluta fixera dig på det som du är maktlös över, och det som du faktiskt kan påverka kommer du att kunna hantera med en positiv inställning.

Här använde jag hälsa som exempel, men det finns naturligtvis saker vi inte kan påverka i alla möjliga situationer.

I stället för att fokusera på detta bör du alltså fokusera på det som du kan kontrollera.

 

___________________________________________________________

 

 

Kapitel 8 har titeln Var medveten om dina begränsningar – Vi kan bara handla inom ramen för vår egen förmåga.

 

Vad betyder ordet ”begränsning” för dig?

Troligen har det en något negativ klang.

Nu ska vi försöka se det på ett positivt sätt. Det är till exempel viktigt att veta hur långt din förmåga sträcker sig när det kommer till ditt arbete.

Förvånansvärt många människor är inte medvetna om detta. När de får ett jobberbjudande är de villiga att ta det oavsett hur väl tjänsten passar dem.

Men, om kraven för jobbet går bortom deras begränsningar kommer de inte att kunna leverera vad som krävs av dem, vilket skapar problem för andra. Människor kan helt enkelt bara handla inom ramen för sin egen förmåga.

Det är också en plåga för oss själva när vi ställs inför saker som vi inte är kapabla att göra. Vi blir otåliga, irriterade, besvikna och till och med olyckliga. Det leder till en enorm andlig börda.

Man behöver vara medveten om sina begränsningar och veta när de kommer att sättas på prov

Nyckeln till att inte hamna i en sådan situation är att vara medveten om sina begränsningar och att veta när de kommer att sättas på prov.

Förstår du vad jag menar? Genom att vara medveten om dina begränsningar blir du också medveten om de förmågor du har – det vill säga att du får en bra uppfattning om hur långt de kan bära dig.

De som är medvetna om sina begränsningar är inte otillräckliga – av dem kan man förvänta sig att de gör sitt jobb. Det är en fråga om tillförlitlighet. Vare sig medvetet eller omedvetet – det är sällan dessa personer talar i egen sak eller skarvar om sin kompetens. Det innebär också att människorna omkring dem blir mer benägna att ge dem sitt förtroende.

De undviker att tänja på sina gränser vilket gör att de slipper onödig psykisk oro och förlorat självförtroende. De kan behålla lugnet.

När man ser det ur den här synvinkeln blir det ganska viktigt att vara medveten om sina begränsningar, för att hitta balans.

Jag vill dock att du ska tänka på ytterligare en sak. Och det är på vilket sätt du bemöter dina begränsningar. ”Är verkligen det bästa för mig att inte utmana mig bortom mina förmågor?”

Detta är ett sätt att se på saken, men det finns ett bättre sätt som ger dig större frihet. Det handlar om att inse din potential.

Säg att din förmåga ligger på nivå 10. Vad händer om du får ett jobberbjudande som efterfrågar en person på nivå 12?

Skulle du direkt tacka nej till erbjudandet, eftersom du tror att dina förmågor inte kommer att räcka till?

Det är viktigt att vara medveten om sina begränsningar. Men det är lika viktigt att sikta mot nästa tröskel.

Visst kan det mycket väl vara så att det finns en klyfta mellan din förmåga och det här jobbet. Jobbet kan vara svårt att utföra på din nuvarande nivå, men om du har viljan att utmana dig själv och är villig att arbeta hårt är det mycket möjligt att du når upp till tröskeln för jobbet. Jag tycker det är värt att försöka nå den tröskeln.

Om jobbet däremot kräver en nivå på 15 eller 18, skulle du på nivå 10 vara ute på alltför djupt vatten. Då finns det ingen chans att du skulle klara av det.

Men om utmaningen går ut på att sträcka sig från nivå 10 till 12 har du mycket att vinna på att försöka överskrida dina begränsningar. Det är i alla fall så jag känner, men vad tycker du?

När du klarar nästa nivå bygger du upp självförtroende. Givetvis ökar också din förmåga samtidigt som tröskeln blir högre. Du kommer att kunna möta den högre tröskeln nästa gång och fortsätta att utmana dig själv.

Det är viktigt att vara medveten om sina begränsningar. Men det är lika viktigt att sikta mot nästa tröskel.

Jag hoppas verkligen att du tar till dig av dessa ord.

Odla din känsla av tacksamhet – andemeningen i en vardaglig umgängesfras

  • 1 min

Några enkla ord som rymmer mycket värme.

När någon frågar ”Hur mår du?”, svarar vi japaner Okagesama de, vilket betyder ”Tack Gud att allt är bra”. Frasen hörs överallt, och i mina öron låten den vänlig och mycket japansk. En människa kan inte leva uteslutande av sin egen goda vilja. Vi behöver stöd från andra och tack vare det klarar vi oss genom livet. Hur självklart detta än verkar, glömmer vi det alltsomoftast. Och ju mer vi glömmer det, desto viktigare blir det att klä dessa känslor i ord.

Godmorgon” heter Ohayo gozaimasu på japanska, vilket bokstavligen betyder ”det är tidigt”. Underförstått: ”Det är tidigt på dagen och eftersom vi ännu lever och har hälsan, låt oss göra det bästa av dagen”.

Ett annat vanligt japanskt uttryck är itadakimasu, som vi uttalar före en måltid. Det är ett sätt att uttrycka vår tacksamhet över den mat vi står i begrepp att njuta av.

Det riktar samtidigt en tacksamhetens tanke till dem som har lagat maten åt oss. Oavsett om maten består av fisk eller grönsaker rymmer den liv. När vi konsumerar detta liv kan livet veta vidare i oss själva. Det är vi mycket tacksamma för. Alla de känslorna fångas av begreppet itadakimasu. Fraserna är så välbekanta för oss att de kanske framstår som slentrianmässiga, men de bär på djupa innebörder och känslor.

  

(Headerbild copyright: Claire Takacs)

Taggar: , , , ,