Max Tegmark

Professor i fysik vid en av världens mest prestigefyllda institutioner – fysikinstitutionen vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, i USA. Mer om Max