När nazisterna brände Einsteins böcker

  • 2 min

Flytten till USA efter Hitlers maktövertagande 1933 var både nödvändig och avgörande för återstoden av Einsteins liv. I min bok Einsteins största misstag berättar jag hur det gick till när Nazityskland brände böcker av världens mest berömda vetenskapsman.

De största bokbrännarmassorna samlades vid Opernplatz i Berlin, strax intill Staatsoper. Studenterna hade med stor iver samlat vagnslaster med böcker som de tillskansat sig från bibliotek eller privata hem. Propagandaminister Goebbels kom dit vid midnatt för att hålla ett tal som sändes över hela nationen:

”Tyska män och kvinnor! … Ni gör rätt att i denna midnattstimme kasta det förflutnas onda ande på elden!” Goebbels fotografer stod redo att knäppa de bilder som skulle visas runtom i landet: glädjen framför lågorna, de triumferande massorna. I Göttingen hade stora skaror studenter samma natt ägnat sig åt sitt eget brännande.

Einsteins böcker hade med särskild glädje kastats in i brasorna, eftersom han var den mest berömda av alla judiska intellektuella och representerade en anda av liberalism och förnuftsmässigt studium som var raka motsatsen till det som den nya staten påstod var rätt. ”Den judiska intellektualismens tidevarv har upphört!” förkunnade Goebbels för nationen från Opernplatz i Berlin. Det var lätt att räkna ut vad som komma skulle.

I slutet av 1932, året innan massmötet på Opernplatz där hans böcker skulle brännas, hade Einstein åkt till sitt lantställe utanför Berlin tillsammans med Elsa – stället där hans kärleksaffärer ägt rum och plågat henne så, stället för de trevliga promenaderna, svampplockningen och familjemiddagarna som hon hade älskat. Nu var de där för att samla ihop hans papper och hennes viktigaste saker. Caltech, California Institute of Technology, i Pasadena hade erbjudit honom anställning, även om Princetons nya Institute for Advanced Study i New Jersey verkade inställda på att föreslå en bättre sådan.

Elsa var bra på att läsa folk, men hennes intuition svek henne ifråga om vad som höll på att hända med hennes land. Hon och Einstein hade ju varit i USA förut, på besök eller till och med för längre vistelser då han föreläste i månader. Nog skulle det väl bli så den här gången också?

Einstein skakade på huvudet. Hon förstod inte alls. ”Se dig omkring”, lär han ha sagt. ”Det är sista gången du får se allt det här.”

När Einstein och Elsa hade lämnat hemmet, och e er bokbålen det följande året, bröt sig en mobb in och rotade igenom tillhörigheterna som den förhatlige professorn hade lämnat kvar. Elsa ck reda på detta först senare. Hon befann sig i Belgien då, under beväpnat skydd tillsammans med sin man innan de seglade till Amerika.

Köp boken på Adlibris, Bokus eller i din lokala bokhandel.