3E är din biljett till morgondagens framgångar

Jonas Ridderstråle är businessgurun som säkrar framtiden.

I en tid av snabba förändringar och stora omställningar är det lätt att tappa fokus på framtiden. För en företagsledare är det kritiskt att vara överraskningen snarare än att tillhöra gruppen av överraskade som riskerar att gå under vid nästa stora teknikskifte eller vid en plötslig förändring av kundernas beteendemönster.

Sedan 00-talet har dock de flesta bolag gått under i jakten på ökad effektivitet. De söker efter att utradera negativa avvikelser inom verksamheten, men det innebär också att positiva avvikelser försvinner på vägen. Sådant som inte har ett uppenbart värde just nu, men som kan vara avgörande imorgon. Det leder till att många företag har blivit riktigt bra på att se vad som var viktigt igår, men missar tåget mot framtiden. De gick under som supereffektiva, men irrelevanta verksamheter. För att lyckas måste vi därför bygga en företagskultur där bolagets positiva avvikelser omfamnas.

Jonas Ridderstråle är författaren, föreläsaren och businessgurun bakom ledarskapsmodellen 3E som visar hur du tar ditt företag till framtiden.

3E-moddelen handlar om Envisioning (föreställa), Engaging (engagera) och Executing (utföra). Föreställa handlar om att få medarbetarna att lägga mer tid på att tänka på hur man skapar framtiden. Engagera handlar om att införliva självförtroende, hopp och optimism i alla led. Utförande handlar om att införa en företagsreligion där alla medarbetare strävar, inspirerar och svettas för att skapa förändring.

Mer om Jonas Ridderstråle och hans föreläsningar här.