Alla ni som vill väcka er själva, läs boken!

På August-galan 2023 läste Noa Hermele upp denna fina presentation av Eva Ekselius bok Vakna, mitt folk!, som vi har fått tillstånd att publicera.

På 1100-talet gav Moses Maimonides ut sin banbrytande bok “Vägvisare för villrådiga”. Det var ett storartat försök till att ge den dåtida läsaren möjlighet att förstå religion, vetenskap och filosofi. Nästan 1000 år senare har Eva Ekselius skapat en ny vägvisare för villrådiga som den samtida läsaren kan hämta inspiration ur och pröva sina idéer mot.

“Vakna, mitt folk!” skildrar en tid fylld av spänningar och förändringar som flätar samman den judiska erfarenheten med Europas moderna historia.

Det fantastiskt fina omslaget är en blandning av en karta och judisk folkkonst i form av ett pappersklipp. Det är som att den vill säga: här är en bok som hjälper dig att navigera genom den judiska kulturen i Europa.

Idag när antisemitiska incidenter ökar i Sverige kan denna bok verka som en motkraft som ger kunskap och ökad förståelse för judiskt liv.

Titeln på boken, “Vakna, mitt folk!”, är hämtad ur en hebreisk dikt författad av poeten Judah Leib Gordon som blev en sorts manifest för den judiska upplysningsrörelsen i Östeuropa. Alla ni som vill väcka er själva, läs boken!

Noa Hermele, rektor för folkhögskolan Paideia