”Vetenskapen är i full färd med att ta makten över evolutionen”

Boken Evigt ung – Min och människans dröm om odödlighet är teknikreportern Peter Ottsjös populärvetenskapliga och idéhistoriska epos om hur åldrandet och döden kan ”hackas”. Vi ställde några frågor till den debuterande författaren, precis när boken är på väg ut i julhandeln.

Bland historiens många galna långlevnadsexperiment, har du några favoriter?

— Forskare förr hade en benägenhet att experimentera betydligt mer med sig själva. Jag antar att man kalla dem den tidens biohackare. Jag tänker till exempel på fysiologen Charles-Édouard Brown-Séquard som smorde in hela kroppen med lack bara för att se vad som skulle hända. Ett experiment som nästan tog livet av honom. När han var 70 injicerade han ett flytande extrakt tillverkat av testiklar från unga hundar och marsvin, med hopp om att det skulle ha föryngrande effekt. Fem år senare dog han.

Du pratar om att nyckeln till evigt liv handlar om att minska förekomsten av fyra sjukdomar, vilka är det och varför är de så avgörande?

— Det är hjärtsjukdom, cancer, demens och diabetes. De är de som tar död på flest människor och den överlägset största riskfaktorn för att drabbas av dem är hög ålder. Senare års forskning visar att dessa sjukdomar dessutom har ett antal gemensamma grundorsaker och att det säkerligen vore lämpligare att ta itu med dessa grundorsaker för att förebygga sjukdomarna, snarare än att betrakta dem som väsensskilda.

Peter Ottsjö. Foto: Sandra Artiga Vargas

Evigt ung är ju inte bara en berättelse om människans, utan också om din stund på jorden. Kan du kort förklara hur ditt intresse för evigt liv började?

— Jag är reporter på Ny Teknik och skriver mycket om den typen av teknik som ligger ett antal år in i framtiden. Jag försöker förstå vart vi är på väg och vad det kan innebära för individen och samhället. Det här är biologins århundrade, eftersom vetenskapen är i full färd med att ta makten över evolutionen.

Samtidigt har jag personligen alltid sökt mig till de stora existentiella frågorna. Kanske hänger det ihop med att jag lever ett liv med återkommande depressioner. Att ofta fundera över livet och döden kommer på köpet då.

Hur gick långlevnadsexperimentet du genomförde under bokprojektet och har du fortsatt efter att ditt manus skickades till tryck?

— Det gick bra, men den som vill veta mer får läsa boken! Men ja, jag har fortsatt med mina nya levnadsvanor. Jag planerar inte att upphöra med dem.

Vilka är dina bästa tips för den som siktar på att bli 150?

— Att bli en ambassadör för långlevnadsforskning. Om man ska kunna bli 150 år behöver man hjälp av vetenskapen. Hur bra man än sköter sin hälsa är det än så länge omöjligt. Så man ska investera i sitt framtida jag genom att leva så sunt man orkar. Då ökar naturligtvis chansen att få fler år i livet så att man hinner få vara med om den kommande revolutionen. Och ju fler som inser vad som är på väg att hända, desto snabbare lär utvecklingen ske.