Fem frågor till Dave Goulson om Tyst jord

Dave Goulson är aktuell med sin allvarligaste bok hittills: Tyst jord. Den är ett försök att ruska om oss och få till en ändring i hur vi beter oss mot småkrypen omkring oss. De må nämligen vara små, men utan insekterna skulle jorden inte bara sluta surra utan också bildligt talat sluta snurra. Vi bad Dave berätta mer om sin nya bok.

det är inte för sent (inte än!)

Dina tidigare böcker har varit så glädjefyllda och passionerade i sina beskrivningar av humlor och andra insekter. Du berättar på ett väldigt brittiskt sätt, nästan som en sorts populärvetenskaplig Det susar i säven för vuxna läsare. Men Tyst jord känns allvarligare, mer akut. Är det en mer nedstämd Dave Goulson vi finner i denna bok?

Den här boken är allvarligare än mina tidigare, men jag hoppas att den också är underhållande och hoppingivande. Några av de fakta jag redovisar är oroande, rentav deprimerande, men det är inte för sent (inte än!). Jag kände att den här boken behövde skrivas, med förhoppningen att den kan bidra till en positiv förändring.

 

Samtidigt, som du är inne på, borde alla dina läsare känna igen sig i den här boken också. Du har vävt in en serie ”porträtt” av olika insekter. Vad var tanken med det greppet?

Att lätta upp och få in mer av det förunderliga hos insekter. Visa hur fascinerande, vackra och ofta mycket märkliga de är. Därför låter jag varje kapitel sluta med ett kort möte med någon av mina favoritinsekter.

både Carsons bok och min föddes ur en djup oro över planetens tillstånd

Bokens titel Tyst jord låter bekant för många av oss. Hur förhåller den sig till Rachel Carsons epokgörande bok Tyst vår?

Det kanske är pretentiöst att använda titeln Tyst jord och inbjuda till jämförelser med Tyst vår – en bok som fick så enormt genomslag. Men jag tänker att båda böckerna föddes ur en djup oro över planetens tillstånd, och ur en önskan att förbättra det. Mitt angreppssätt är dock annorlunda, eftersom jag skriver om de många olika orsakerna till insektsdöden, inte bara bekämpningsmedel.

Rachel Carson skulle vända sig i sin grav om hon såg hur mycket större problemen orsakade av bekämpningsmedel har blivit.

Carsons bok väckte verkligen allmänhetens uppmärksamhet på vad som höll på att ske med naturen. Den hade också konkret effekt på en del av miljöförstöringen. Vad har du försökt göra för att Tyst jord också ska ha riktigt effekt på sakernas tillstånd?

Tyst vår fick onekligen mycket uppmärksamhet och lyckades utan tvekan göra världen medveten om vilka fruktansvärda effekter bekämpningsmedlen hade på naturen. Många trodde att striden var vunnen när kemikalier som DDT förbjöds. Sorgligt nog skulle Rachel Carson vända sig i sin grav om hon såg hur mycket större problemen orsakade av bekämpningsmedel har blivit. Hur användandet av dessa gifter bara ökat, hur antalet sorter skjutit i höjden – några av dem många gånger giftigare än DDT. Och bekämpningsmedlen är inte det enda hotet som insekterna möter varje dag; habitatförluster, klimatförändringar, andra föroreningar, invasiva arter, ljusföroreningar – allt tar ut sin rätt på dem. Tyst jord är mitt försök att ruska om folk och få världen att inse vad som händer med insekterna. Och mitt försök att få människor att börja hjälpa dem.

Till och med en kruka med någon blommande ört, som mejram, gör skillnad i det lilla

På tal om hjälp: vad är det enklaste vem som helst av oss kan börja göra för att hjälpa?

Det är väldigt enkelt att göra en trädgård mer insektsvänlig. Anlägg en damm, odla vilda blommor, inte klippa gräset så ofta, sluta använda alla sorters gifter, plantera ett blommande träd. Till och med en kruka med någon blommande ört, som mejram, gör skillnad i det lilla. Uppmuntra också lokala, hållbara småbrukare genom att köpa organiskt odlat efter säsong. Sådana bruk minskar hotet mot insekter direkt. Kort sagt, det är väldigt enkelt för oss alla att börja engagera sig för insekterna!

Läs också inledningen till Tyst jord