Blomman är kvar, men Volante blir grönt

Snabbt och långsamt. Rörligt och stabilt.

Växande och flygande. Klokt och roligt.

Det är vad Volante handlar om.

Nu får vi en ny logotyp och uppdaterad visuell identitet, skapad av formgivaren Minna Sakaria. 

Blomman är kvar, men ny

Volante symboliseras som tidigare av en blomma. Blomman har funnits med oss sedan starten och idén är fortfarande densamma — blommans kronblad och fröer är idéerna och berättelserna som vi och våra författare publicerar, och som vi vill ska sprida sig, slå rot och växa.

Det finns mer än en miljon Volante-böcker där ute där blomsterstjälken växer upp på bokryggen, och även stjälken finns kvar, om än i en uppdaterad version.

Dessutom är blomman rolig att använda som asterisk.*

* Ungefär så här. Fotnoter rätt skrivna kan ju vara fantastiska! För ett strålande exempel, se hur Adam Kay använder fotnoterna i sin väldigt roliga och upplysande bok Det här kommer göra ont. (Även om ljudboken också är bra, så blir det inte samma effekt som i ”läsboken”.)

Etablerad men spetsig

Den nya visuella identiteten har skapats av Minna Sakaria, formgivare utbildad på RCA i London som driver Sakaria Studio och bland annat gjort visuella identiteter för Stockholms Kvinnohistoriska och Konstfack.

Den visuella identiteten ska spegla vad Volante är idag och i framtiden, en etablerad och samtidigt spetsig aktör inom förlagsbranschen.

Vi har identifierat värdeord som ”avantgarde”, ”snygg och modern” samt ”tillgängliga och folkbildande”. I detta ligger också berättelsen om Volante som förlag.

I typografin leker vi med kursiver – ett ord som kan ledas tillbaka till medeltidslatinets cursivus, från latinets curro ”löpa”. Samtidigt som vi tydliggör det snabba och framåtlutade, finns en subtil koppling till ordet Volante, ”flygande” på italienska.

Snabbt och långsamt

Men det snabbrörliga bärs upp av det stabila. Som läsare ska man känna sig trygg med Volantes utgivning och scen, att man i den får ta del av kurerat och kvalitetsstämplat innehåll.

Att tillåta olika idéer (så länge de är genomtänkta) och eventuella krockar mellan dem, tycker vi visar på genuin intellektuell hederlighet, och är en viktig, överbryggande inställning i vår samtid.

Människan har i alla tider sökt sig till gröna platser.

Volantes primärfärg i den nya visuella identiteten är grön. Grön är en färg som syns. Den passar ändå in i alla rum. Kopplingen till liv, energi och natur finns förstås, och därmed också till vår populärvetenskapliga utgivning, men också all form av utveckling. Inklusive blomman som växer.

Jonna Bornemarks bok jag är himmel och hav blir den första Volante-bok med den nya visuella identiteten.

Den första Volante-blomman formgavs av Tobias Gillberg 2003.