Hur grön är vår röda klimatbok?

Det talas i förlagsbranschen mycket om klimatkompensation, pappersboken vs eboken ur klimatsynpunkt och vad vi som förlag kan göra för minska vår påverkan på klimatet. Vi på Volante trycker på FSC-märkt papper, men för Mattias Goldmanns bok Klimatsynda! Så räddar vi planeten med lust, lättja, girighet, vrede, avund, högmod och frosseri var det extra viktigt att göra allt vi kan för att minska bokens ekologiska fotavtryck. Så, hur gör man denna röda bok extra grön? Här är listan – utöver bokens funktion som klok och rolig kolsänka, så klart. 

  • Rubrikerna i bokens inlaga är satta med Ryman Eco, ett typsnitt framtaget för att reducera mängden trycksvärta.
  • Brödtexten är satt med Stempel Garamond LT Std, ett klassiskt typsnitt som är ett av de mest ekonomiska ur samma perspektiv.
  • I arbetet med sättningen har onödiga blanksidor tagits bort för att minska pappersanvändningen.
  • Bokens format är ett standardiserat format som är framtaget för att vara så kostnadseffektivt som möjligt, och är därmed också optimerat för att minska materialsvinn.
  • Boken är tryckt i Sverige på FSC-märkt papper från svenska träd. Tryckeriets närhet till förlagets lager medför att avtrycket från transport av upplagan är reducerat.
  • Bokens kvarvarande klimatpåverkan har kompenserats med ett projekt inom förnybar energi som uppfyller både FN:s Clean Development Mechanism och miljörörelsers Gold Standard, levererat av Tricorona Climate Partner. Kompensationen gick till Bhilwara, ett mikroskaligt solenergiprojekt i Indien som årligen förhindrar utsläpp av ca 8 700 ton koldioxid.

 

Klimatsynda av Mattias Goldmann