Bredden i Bredd

Förutom att det är en omvittnat välskriven och engagerande bok, så innehåller Bredd: Därför lyckas generalister i en specialiserad värld många insikter för många olika delar av livet. Den här uppställningen ger en tydlig överblick.