Lästips från världens störste bokförsäljare

I oktober ger Volante ut Brad Stones prisbelönta bästsäljare om Amazon och dess mytomspunne skapare Jeff Bezos: Världens största butik. Stones bok är omistlig läsning för alla som vill förstå ett av världens mest inflytelserika företag och den ovanligt visionära entreprenören bakom det. Följande är ett smakprov ur boken i form av Jeff Bezos läslista – böcker som på olika sätt varit centrala i formandet av Jeff Bezos själv och Amazons interna kultur.

Återstoden av dagen, av Kazuo Ishiguro (1989).

Jeff Bezos favoritroman, om en butler som med sorgsen längtan ser tillbaka på sin tid som tjänare i krigstidens Storbritannien. Bezos har sagt att han lär sig mer av romaner än av facklitteratur.

 

Sam Walton: Made in America, av Sam Walton i samarbete med John Huey (1992).

I denna självbiografi utvecklar Walmarts grundare sina tankar kring lågprisförsäljningens principer och diskuterar sina grundläggande värderingar, sparsamhet och förkärlek för handling – en villighet att pröva många olika saker och begå många misstag. Bezos tog med båda två i Amazons företagsvärderingar.

 

Memos from the Chairman, av Alan C. Greenberg (1996).

En samling PM till de anställda från ordföranden för den numera kollapsade investmentbanken Bear Stearns. I sina PM återupprepar Greenberg gång på gång bankens grundvärderingar, särskilt ödmjukhet och sparsamhet. Hans upprepning av visdomarna från en påhittad filosof förebådar Amazons årliga återanvändning av företagets ursprungliga brev till aktieägarna från 1997.

 

The Mythical Man-Month, av Frederick P. Brooks Jr (1975).

En inflytelserik datavetare framlägger det paradoxala argumentet att små grupper av programmerare är mer effektiva än stora när det gäller komplexa programvaruprojekt. Boken målar upp teorin bakom Amazons tvåpizzateam.

 

Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, av Jim Collins och Jerry I. Porras (1994).

En berömd ledarskapsbok om varför vissa företag lyckas på lång sikt. En kärnideologi genomsyrar dessa firmor, och endast de anställda som tar till sig det övergripande målet når framgång – alla andra ”utrotas som ett virus” från företagen.

 

Good to Great: hur vanliga företag tag språnget till mästarklass, av Jim Collins (2001).

Collins höll ett föredrag om sin epokgörande ledarskapsbok för Amazons chefer innan den kom ut. Företag måste konfrontera den hårda verklighet som påverkar verksamheten, ta reda på vad deras unika förmåga består av och bemästra sitt svänghjul, där varje del av verksamheten förstärker och accelererar de andra delarna.

 

Creation: Life and How to Make It, av Steve Grand (2001).

En datorspelsdesigner menar att intelligenta system kan byggas upp från grunden om man utformar en uppsättning primitiva byggstenar. Boken var inflytelserik under skapandet av Amazon Web Services, eller AWS, den service som gjorde molntjänster allmänt kända.

 

The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business, av Clayton M. Christensen (1997).

En enormt inflytelserik affärsbok vars principer Amazon tog till sig och som bidrog till skapandet av Kindle och AWS. Vissa företag är skeptiska till att anamma omstörtande teknik eftersom det riskerar att avskräcka kunderna och underminera kärnverksamheten, men Christensen menar att det är ännu kostsammare att ignorera något som har potential att revolutionera verksamheten.

 

Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know, av Mark Jeffery (2010).

En guide till att använda data för att mäta allt från kundnöjdhet till effekten av marknadsföring. Amazonanställda måste backa upp alla påståenden med data, och om dessa data har brister måste de påpeka det, annars gör kollegorna det åt dem.

 

Målet: en process av ständig förbättring, av Eliyahu M. Goldratt och Jeff Cox (1984).

En redogörelse för tillverkningsindustrins vetenskap skriven i romanform, som uppmuntrar företag att identifiera de största begränsningarna i sin verksamhet och sedan strukturera orga- nisationen för att få ut så mycket som möjligt av dessa begränsningar. Målet var rena bibeln för Jeff Wilke och teamet som fick ordning på Amazons distributionsnätverk.

 

Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, av James P. Womack och Daniel T. Jones (1996).

Den tillverkningsfilosofi som lanserades av Toyota förordar ett fokus på aktiviteter som skapar värde för kunden och det systematiska utplånandet av allt annat.

 

Den svarta svanen: vad mycket osannolika händelser kan leda till, av Nassim Nicholas Taleb (2007).

Denne akademiker menar att folk har en naturlig tendens att se mönster i kaos samtidigt som de förblir blinda för oförutsägbara händelser, med enorma konsekvenser. Experiment och empiri slår den enkla och uppenbara förklaringen.

 

Texten är ett utdrag ur Världens största butik : biografin om Jeff Bezos och Amazon av den amerikanska ekonomijournalisten och författaren Brad Stone. Utgiven på Volante hösten 2019.