Förord till Välj hälsa!

Martin Schalling, professor vid Karolinska Institutet, har skrivit förordet till Stig Bengmarks hälso- och kostbibel Välj hälsa!.

Han skriver bland annat: ”en bättre sammanfattning av dagsläget när det gäller kunskap om livsstil och hälsa i en för alla förståelig form än den Stig ger tror jag inte går att få idag. Och därmed har Stig fått sin kanske finaste titel – folkbildare!”

 

Förord

När jag tänker på Stig så dyker bilden av ett frukostmöte upp. Det är lördag morgon klockan 8.00 på ett hotell i Stockholm och vi har stämt möte för att planera forskning.

Tidpunkten för mötet är Stigs val. Jag undrar stilla vad som driver en då 85-årig professor att välja en så udda tid. Svaret blir strax uppenbart. Det handlar om passion. Passion för att göra oss friskare, passion för att få bukt med våra vällevnadssjukdomar och passion för att vi alla ska slippa hamna som patient under Stigs eller hans efterträdares kniv. Det är bråttom! Så bråttom att Stig tycker att lördag morgon klockan 8.00 är en helt rimlig tid.

Vem är då denna Stig?

Vem är då denna Stig? En professor tidigare verksam inom kirurgi vid Lunds universitet och som chefskirurg vid Universitetssjukhuset i Lund, under 30 år, innehaft så många ledande uppdrag inom kirurgi både i Sverige och utomlands att listan skulle sluka hela detta förord. I den vetenskapliga databasen Pubmed finner man mer än 500 artiklar av Stig Bengmark och han har handlett närmare 100 doktorander och studenter. Det är tecken på en mycket hög grad av produktivitet. Bland kirurger är han fortfarande något av en legend, känd för sin skärpa och nytänkande idéer och metoder som fått stort genomslag.

Är det delar av vår livsstil som vi kan och behöver ändra på?

Men vem är han då egentligen? Här blir passionen och nyfikenheten viktiga för att få svar och förklara dem. Stig började efter sina många års arbete med levern som specialitet – kroppens avgiftningsorgan – börja fundera på om det inte skulle gå att förhindra en del av de svåra sjukdomar som han såg i sin vardag. Men hur? Är det delar av vår livsstil som vi kan och behöver ändra på?

När det äntligen gavs tid efter pensionen tog Stig ett beslut som fungerat som hans ledstjärna i 25 år: Han sökte svar på varför så många utvecklar diabetes, övervikt, högt blodtryck och skador på hjärta och kärl. För att inte tala om krånglande tarmar. Nu fanns äntligen tid att läsa allt som skrivits och sammanställa vad vi vet. Sagt och gjort, Stig accepterade en gästprofessur i London och satte igång.

Stig kom snart fram till ett antal slutsatser som numera finns sammanfattade i hans tolv budord (som ni finner i denna bok). Fram växte ett nytt system av kunskap där tarmflora, fibrer, socker och hur ofta vi äter är viktigt. Rätt sorts fett visade sig inte vara farligt. Speciellt hamnade fokus på socker och på att minska en sorts inflammation som är så svag att vi inte känner att den finns där, men som driver på åldrandet av våra vävnader i och med att den finns där hela tiden.

Stig testade hundratals bakteriestammar för att hitta de som bäst kontrollerar denna låggradiga inflammation. Detta ledde till att flera nya produkter kom på
marknaden. Nu var han inte bara läkare forskare och professor utan också entreprenör, dock med ett socialt patos. Målet var att hjälpa oss alla leva bättre.

Numera talar vi om socialt entreprenörskap. Kanske föddes detta hos Stig långt innan termen kom i ropet? Kanske är Stig egentligen Sveriges första sociala entreprenör? I mitt tycke är han en av de största sociala entreprenörerna då målet att radikalt påverka folkhälsan är en resa mot det finaste mål vi kan ha – ett liv med bättre hälsa.

Kanske ska jag tacka Stig?

Jag får erkänna att jag har smittats av Stigs passion. Det som började som ett antal forskningssamarbeten har växt till att påverka mitt dagliga liv. Jag går till grönsakslandet hellre än kornboden och Stigs cocktail är nu ett dagligt inslag. Jag äter måttligt med socker och kött. Har det här påverkat min hälsa? Jag vet inte säkert men jag tror kroppen mår bättre. Eftersom jag är forskare till yrket kan jag inte låta bli att mäta på mig själv. Mina kärl visar sig vara 42 år gamla med två olika metoder medan det står 60 i passet. Trots en viss övervikt är blodsocker, blodfetter och blodtryck som hos en tonåring. Så var inte alls fallet för min far i denna ålder. Då hade han just lagts in på sjukhus med en massiv hjärtförstoring och rätt åldrade kärl.

Kanske ska jag tacka Stig? Det är svårt att vara säker när det gäller hälsan hos en enskild person. Men det Stig gjort i flera omfattande vetenskapliga översikter är att sammanfatta världslitteraturen och dra slutsatser av såväl litteraturen som sin egen forskning. Stig tar vetenskapen och översätter den till nytta för oss alla.

Du som läser detta har tur

Självfallet finns det mer att upptäcka och självfallet har Stig inte svaret på alla frågor. Kanske tar han till och med fel någon enstaka gång i sin iver att förstå? Kanske kommer inte alla slutsatser om hur vi kan ändra livsstil som Stig drar av befintlig kunskap att hålla över tid? Men en bättre sammanfattning av dagsläget när det gäller kunskap om livsstil och hälsa i en för alla förståelig form än den Stig ger tror jag inte går att få idag. Och därmed har Stig fått sin kanske finaste titel – folkbildare!

Du som läser detta har tur. Du får ta del av ett livsverk i passionens tecken. Förhoppningsvis blir du liksom jag smittad av Stigs passion!