Stefan Tengblad

Stefan Tengblad är professor i företagsekonomi vid Global Centre of HRM vid Göteborgs universitet.
Hans forskning om organisatorisk resiliens har legat till grund för boken med samma namn, och han har under sin karriär producerat flera betydande arbeten om bland annat företagsetik, personalarbete och chefsförsörjning.

Skriv ut sidanSkriv ut sidan