Niklas Laninge

Niklas Laninge är psykolog, entreprenör och författare till boken Beslutsfällan: genomskådapsykologin som styr dina val. Genom föreläsningar och workshops hjälper han företag och individer att tillämpa fynd från forskningsfältet beteendeekonomi.

Läs mer om Niklas Laninges föreläsningar

Föreläsningar

Oavsett om målet att få människor att godkänna organdonation, öka ditt företags närvaro på sociala medier eller att få kunder att välja de ekologiska bananerna i fruktdisken handlar nudging om att göra det så enkelt som möjligt för människor att röra sig i den riktning man vill att de ska.

Vilka faktorer är det som driver, eller hindrar, ett beteende? Varför agerar vi människor så ofta irrationellt när vi ska fatta beslut om pengar? Och inte minst – hur kan du omsätta den här kunskapen rent praktiskt?

Beteendedesign varvar insikter i psykologisk forskning från fälten beteendeekonomi, inlärningspsykologi och kognitionspsykologi, med exempel på bra och dålig design. Lär dig känna igen vanliga tankefel som påverkar oss när vi fattar beslut. Och vad det innebär att ”designa beteenden”.

Rubriker.

Beteendedesign – psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar.

Beslutsfällan – genomskåda psykologin som formar våra val.

 

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan