Socialt företagande den nya typen av kapitalism som tjänar mänsklighetens mest trängande behov

Fredspristagaren och grundaren av den första mikrolånebanken Grameen Bank i Bangladesh kommer inte till ro. Muhammad Yunus slår fast i denna sin tredje bok att alla världens stora problem bäst bekämpas genom att avskaffa fattigdomen. Hög barnadödlighet är en funktion av fattigdom, miljöförstöringen är en funktion av fattigdomen o.s.v.

Sociala företag är de som bäst kan angripa fattigdomen och Yunus definierar vad som är ett socialt företag. De drivs efter vanliga marknadsekonomiska kriterier men har bekämpandet av sociala problem som sitt övergripande mål.

Han bejakar att det finns utrymme för vinstmaximerande företag också, bredvid dem som har sociala mål. Det som skiljer dem är i första hand att ägarna får utdelning genom den samhällsnytta som det sociala företaget åstadkommer. De som investerar i sociala företag kan återfå sin investering när företaget lyckas men ytterligare överskott används i verksamheten.

Boken ger ett stort antal exempel på hur sociala företag skapats och vunnit framgång många i nära samarbete mellan globala företag och Grameen Bank.

Yunus är kritisk till internationella givarorganisationers tillvägagångssätt; de gör de fattiga biståndsberoende. I ställer bör man uppmuntra människor, organisationer och länder att själva ta ansvar för sin framtid genom att ge dem tillgång till krediter utan uppskruvade krav på säkerheter.

9789189388543

Här finns boken

Förstautgåva
Finns på Adlibris Bokus eller i din lokala bokhandel.

Författare

Professor, författare, grundare av Grameen Bank och mottagare av Nobels fredspris. Läs mer om Muhammad.

Pressbilder