Utkommer 15 augusti 2018

Avtryck Om entreprenörer, konsthallar, museer och mecenater

I Sverige har antalet privata konsthallar och museer ökat markant det senaste decenniet. Under 2010 invigdes till exempel Fotografiska i Stockholm, Konst hallen Sliperiet i Borgvik och Körsbärsgården på södra Gotland. Samtidigt färdigställdes dessutom byggnaderna som kom att inrymma Sven-Harrys konstmuseum i centrala Stockholm och Artipelag i Värmdös skärgård. Vilka är motiven bakom dessa nya och i många fall omfattande konst- och utställningsverksamheter?

I Avtryck undersöker forskarna Lars Lindkvist och David Calås förutsättningarna för konsthallar runt om i Sverige.