Dalai lamas vision för en bättre värld

  • 3 min

De 56 år som har gått sedan jag lämnade Tibet som flykting för friheten i Indien har varit svåra för tibetaner, inklusive mig själv. Ett råd i vår tradition som har hjälpt oss att härda ut är att försöka förvandla de mest ogynnsamma omständigheter till möjligheter. I mitt eget fall har livet som flykting vidgat mina vyer. Om jag hade stannat kvar i Tibet skulle jag troligtvis ha blivit isolerad från omvärlden, utestängd från den utmaning som olika åsikter innebär. Som det nu är har jag varit lyckligt lottad att få resa till många olika länder där jag har träffat många, många olika slags människor, fått lära mig av deras erfarenheter och dela med mig av mina egna. Detta har passat mitt temperament som ogillar formalism, eftersom den enbart tjänar till att skapa avstånd mellan människor.

Det är orealistiskt att tro att mänsklighetens framtid kan skapas enbart genom bön eller förhoppningar; det vi behöver göra är att skrida till handling

Som människa inser jag att mitt välbefinnande är beroende av andra, och att bry sig om andras välbefinnande är ett moraliskt ansvar som jag tar på allvar. Det är orealistiskt att tro att mänsklighetens framtid kan skapas enbart genom bön eller förhoppningar; det vi behöver göra är att skrida till handling. Därför är mitt första åtagande att bidra till människans lycka så gott jag förmår. Jag är även buddhistisk munk och enligt min egen erfarenhet har alla religiösa traditioner potential att förmedla budskapet om kärlek och medkänsla. Mitt andra åtagande är därför att främja harmoni och vänskapliga relationer mellan dessa traditioner. För det tredje är jag tibetan och även om jag har dragit mig tillbaka från mina politiska plikter är jag fortfarande angelägen om att göra vad jag kan för att hjälpa det tibetanska folket samt bevara vår buddhistiska kultur och Tibets natur – som båda hotas att förstöras.

Jag är mycket glad över att se att min gamle vän Dan Goleman har skrivit den här boken där han utforskar och beskriver hur dessa grundläggande åtaganden har utvecklats under de senaste årtiondena. Som erfaren författare och med ett aktivt intresse för vetenskapen om våra inre och yttre världar har han varit till mycket stor hjälp för mig och är väl kvalificerad att uttrycka dessa saker tydligt, så som han har gjort här.

Verklig förändring kommer att ske när varje individ förändrar sig själv vägledd av de värderingar som är kärnan i alla mänskliga moraliska system

Målet med lyckligare människor som lever tillsammans och stöttar varandra till fullo i en fredligare värld är, tror jag, något vi kan uppnå. Men vi måste betrakta målet genom att anlägga ett brett perspektiv och se på det långsiktigt. En förändring inom oss och i den värld vi lever kanske inte kommer att ske i en handvändning, utan det kommer att ta tid. Men om vi inte gör ett allvarligt försök kommer ingenting alls att hända. Det viktigaste jag hoppas läsarna kommer att förstå är att en sådan förändring inte kommer att ske till följd av beslut som fattas av regeringar eller av FN. Verklig förändring kommer att ske när varje individ förändrar sig själv vägledd av de värderingar som är kärnan i alla mänskliga moraliska system, i vetenskapliga upptäckter och i sunt förnuft. När ni läser den här boken, kom då gärna ihåg att som människor, utrustade med häpnadsväckande intelligens och potentialen att utveckla ett varmt hjärta, kan var och en av oss bli en kraft för godheten.

564px-Dalai_Lama's_Signature.svg

*

Ovanstående text utgör Dalai lamas förord till boken Godhetens kraft. Godhetens kraft är skriven tillsammans med den världsberömde psykologen Daniel Goleman och utkommer på Dalai lamas 80-årsdag den 6 juni.