Masterclass med Johan A. Eriksson Att leda innovation inom offentlig sektor

En innovativ offentlig sektor för att möta samhällets utmaningar

Vi lever i en tid där det offentliga behöver svara mot ändrade behov och förväntningar från både privatpersoner, näringsliv och den omgivande världen. En åldrande befolkning, klimatförändringar, internationella relationer − allt är utmaningar som offentlig sektor möter och ska kunna svara upp mot. Ny teknik och kunskap, förändrade processer, nya produkter och tjänster − som ledare i offentlig sektor behöver du en innovationsstrategi. I denna Masterclass lär du dig konkreta metoder för att skapa en  innovationskultur där alla medarbetare engageras, där kunskap, kreativitet och innovationsförmåga stimuleras och tas tillvara.

Innehåll

Du får lära dig hur du som ledare kan ge konkreta förutsättningar för en innovationskultur inom offentlig sektor. Du får med dig:

Upplägg

Torsdag 7/3 kl. 9.00-14.00, lunch 12.00-13.00

Begränsat antal deltagare.

En inledande föreläsning följs av interaktiva övningar och diskussioner. Vi arbetar praktiskt med olika exempel, och du har möjlighet att ta med en egen idé eller ett problem att arbeta med under dagen. Du lämnar denna Masterclass med ett ramverk för en innovationsstrategi som du kan aktivera samma dag.

Utbildningsmaterial

Du får tillgång till material framtaget av Johan A. Eriksson specifikt för utbildningen. Materialet är skyddat av upphovsrätt.

Utvecklingsmöjligheter

En Masterclass för dig som vill skapa en långsiktig och hållbar innovationskultur där alla dina medarbetare engageras. Du kommer att kunna omsätta det du lär dig under dagen

Utbildare

Johan A. Eriksson är utvecklingsledare på Google, där han leder specialisterna inom digitalisering. Han leder också utbildningar inom innovation och förändringsledning för VD-grupper och styrelseledamöter. Johan brinner för lösningar/innovationer som har en nettopositiv effekt på samhället och är en aktiv rådgivare till verksamheter inom utbildning, hälsovård, teknik och hållbarhet.

Som digital entreprenör och verksam på Google befinner sig Johan A. Eriksson centralt i den digitala ekonomins utveckling. Johans utgångspunkt är att det enda vi kan vara säkra på är att saker förändras, vilket gör livslångt lärande och innovation till den enda långsiktigt hållbara strategin och grunden för samhällsutveckling.

Johan A. Eriksson är en mycket efterfrågad talare med ämnen som ledarskap, livslångt lärande och hur vi skapar meningsfull innovation snabbare än alla andra. Han är engagerad i omvandlingen av samhället och i den kontinuerliga kompetensomställning som behövs. 

Förkunskaper

Denna masterclass riktar sig främst till dig som är chef, ledare, strateg eller arbetar som innovationsansvarig inom, eller i anslutning till, statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Anmälan

Anmälan är bindande. Kursavgift 12 500 kr exkl. moms faktureras vid anmälan.

Bokning, betalning och avbokningsvillkor

Om Masterclass Executive Edge

I den exklusiva utbildningsserien Masterclass Executive Edge får du som är verksam ledare och chef möta några av Sveriges främsta tänkare, forskare och ledare. Varje masterclass leds av en expert inom sitt område, med framstående position inom akademi och/eller näringsliv och vars kunskap, erfarenheter och insyn i de utmaningar världen står inför ligger i absolut framkant. Serien Master Class Executive Edge kureras av Volante − För en klokare och roligare värld.