Anmälan, betalnings- och avbokningsvillkor för Masterclass

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid samtliga priser tillkommer moms om 25 %. Lagstadgad dröjsmålsränta tillkommer vid försenad betalning.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till 30 dagar före kursstart återbetalas hela deltagaravgiften.

29-1 dagar innan kursstart går det att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation eller boka om till ett annat utannonserat kurstillfälle eller kurs med samma deltagaravgift. Ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs kan ske max 1 gång per kursanmälan.

Eventuell avbokning eller ombokning ska alltid ske skriftligt. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från Arrangören.

Vid överlåtelse av kursplats till annan person i samma organisation skall även denne för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren samt att hen har tagit del av Arrangörens personuppgiftspolicy.

Arrangören har rätt att ställa in en kurs fram till och med 7 dagar innan kursstart vid för få anmälningar varvid inbetalda avgifter återbetalas. Någon ersättning därutöver utbetalas inte.

Behandling av personuppgifter
I samband med att kunden anmäler sig till en utbildning kommer Arrangören samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer m.m.. Läs mer om hur deltagares personuppgifter behandlas i Arrangörens personuppgiftspolicy.

Force majeure
Arrangören har rätt att ställa in utbildningen för det fall genomförandet av utbildningen påverkas av omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Arrangören har även rätt att ställa in utbildningen om Arrangören på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av utbildningen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om utbildningen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan utbildning för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av avgiften. Ingen ersättning därutöver utbetalas.