Intro för ”Böcker”

Böcker


Volante är ett allmänutgivande förlag. Utgivningen består av framförallt sakprosa, men också av romaner och populärvetenskap.
Se vår utgivning för vår 2023, sommar 2023 och höst 2023.

 

Volante Knopp är vårt barnboksimprint, för en växande generation läsare. Utgivningen består framförallt av fackböcker för barn, men här kommer också Dr Seuss lekfulla författarskap introduceras i svensk språkdräkt.

8tto-black
8tto är ett imprint inriktat på forskning och debatt. Utgivningen består av antologier, debattböcker och avhandlingar – ofta i samarbete med en extern part.

Skärmavbild 2014-11-26 kl. 10.27.12
Bookhouse är ett imprint inriktat på management- och businesslitteratur. Förlaget blev en del av Volante genom förvärv 2014.