Kulturens roll i ett samhälle

En film med Jonna Bornemark

I filosofiprofessor Jonna Bornemarks filmpaket har vi samlat de mest efterfrågade delarna från hennes populära föreläsningar. I den här filmen visar Jonna varför ett rikt kulturliv är så viktigt i ett samhälle. Centrala begrepp och tankar hon utvecklat i de populära böckerna ”Det omätbaras renässans” och ”Horisonten finns alltid kvar” förklaras tillgängligt. Med tydliga metaforer och eget bildspråk har Jonna skapat ett inspirerande och användbart material.

Kulturens roll i ett samhälle

(cirka 16 min)

Vi lever i ett samhälle som har en hög tilltro till ett kalkylerande förnuft och en mätbar och objektiv kunskap. Det gör att vi bara utvecklar en del av vårt förnuft. I den här filmen förklarar Jonna varför kulturen så ofta är missförstådd idag och varför varje samhälle behöver ha ett starkt kulturliv.

Frågeställningar att diskutera:

*******

Filmen bokas som del av ett paket till ett specifikt event eller möte.
Kontakta speakers@volante.se för information och bokning.