Pernilla Petrelius Karlberg

Författare, coach och forskare på Handelshögskolan i Stockholm och har mångårig erfarenhet av att analysera och utveckla företags verksamheter i en alltmer medialiserad värld. Pernilla har sin bakgrund i mediebranschen, där hon jobbat med allt från digital utveckling till dokusåpor.

Med sin blandning av branscherfarenhet och forskning har Pernilla en unik inblick i de mekanismer som styr förhållandet mellan makten, medierna och samhället. Pernilla föreläser kring ämnen som medialisering, ledning och transparens. Den ökade mediala exponeringen av chefer ställer nya krav på ledarskap, vi har idag förväntningar och normer för hur en ledare ska bete sig, oavsett om man är kritiserad eller hyllad. Det finns också en påtaglig strävan efter öppenhet och transparens som ett sätt att öka förtroendet med viktiga intressentgrupper. Samtidigt lever vi i ett utpräglat medialiserat samhälle där alla arbetar med sin egen framställning. Hur påverkas företag av denna utveckling där allting skall kunna mätas, utvärderas och jämföras? Vad innebär detta för ledning och styrning av företag och organisationer? Och när ska man ifrågasätta transparenssträvan?

Pernilla är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till böckerna VD under press och Den medialiserade direktören. Hon undervisar bland annat på Stockholms Universitet, Poppius Journalistskola och Handelshögskolans vidareutbildning IFL. Innan hon började forskarbanan arbetade hon inom mediebranschen med så skilda projekt som Svenska Dagbladets satsning på digitala medier och tv-produktionen Big Brother. Pernilla brinner för mediernas funktion i samhället och hur den samverkar med makten inom företagen.

Pernilla gör också uppdrag som moderator och personlig coachning för kvinnor som ska börja styrelseuppdrag.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan