Per Kristensson

Per Kristensson är professor i psykologi med inriktning konsumtion och innovation. Han är verksamhetsledare för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en av Sveriges största samhällsvetenskapliga forskningsavdelningar. ”Professor Per” är en uppskattad och efterfrågad föreläsare både inom akademin och i näringslivet, nationellt och internationellt, och är gästforskare inom tjänsteinnovation vid Norges Handelshögskola i Bergen och Mälardalens högskola.

Ett av Per Kristenssons forskningsprojekt har genomförts inom området kundinvolvering, CuDIT. Med en metod som gick ut på att kunder fick använda ett företags varor och tjänster för att själva komma med idéer om framtida produkter och tjänster. Resultaten visade att kundernas idéer överträffade företagets egna idéer i hur innovativa de var samt vilket värde de skulle ha för kunder om de realiserats. Projektet resulterade i flera publicerade och ofta citerade artiklar samt utmärkelser för ”Best article” i internationella vetenskapliga journaler och vid internationella forskarkonferenser. Tillsammans med Klas Hallberg har han skrivit boken I kundens skor: att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv (2020).

 

Skriv ut sidanSkriv ut sidan