Mia Skott

Mia Skott är historiker, skribent och föreläsare. Hon har forskat om kvinnors agens och självständiga yrkesverksamhet under svenskt 1700-tal. Arbetet lockade henne in i arkivens djup för att där leta spåren och finna källorna efter kulturskapande kvinnor. Och hon fann dem! Nu har hon gjort delar av sin framgångsrika och snillrika metod tillgänglig för en bred allmänhet genom att guida läsaren av Arkivism: En handbok – Hitta, spara och organisera för framtidens historieskrivning (2021) i konsten att hitta spåren efter kvinnor i våra arkiv.

Mia kommunicerar och levandegör tidigare kvinnors liv och villkor med stort engagemang. Hon sätter många av våra felaktiga föreställningar om historiska kvinnor i ljuset av dagens förhållanden och inspirerar till att rätta till och veta mer. Mia Skott visar samtidigt hur viktigt kulturarvet är för en fungerande demokrati.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan