DöBra

DöBra är ett nationellt forskningsprogram som lyfter frågor kring döende, död och sorg för att möjliggöra förberedelse för mötet med livets slutskede. Genom programmet undersöks bland annat hur kultur, miljö och samtal kan förbättra för den döende och de närstående oavsett var man vårdas i livets slutskede.

Forskningen bedrivs vid Karolinska Institutet och Umeå universitet. Programmets arbete är förebyggande och utifrån ett folkhälsoperspektiv, detta genom att stödja kompetensutveckling och stärka individer, närsamhälle och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede, både inom och utanför vård- och omsorgssystemet.

Det övergripande syftet med DöBra är att minska undvikbart lidande relaterat till döende, död och sorg och att pröva innovativa sätt att integrera stringent forskning med hållbara förändringsprocesser.

Pressbilder

Skriv ut sidanSkriv ut sidan