Dave Goulson, författare till Tyst jord – insekternas framtid är också vår. Foto Volante.