Salad Hilowles bok Halima om de sina är aktuell hösten 2022. Form Oskar Laurin.