En kultur av tvärsäkerhet har brett ut sig

  • 3 min

Är du nyfiken på vad som händer i USA? Jag hoppas att du vill läsa min reportagebok Skymning i Amerika – Berättelser om ett annat USA. Här kan du smygläsa förordet!

Jag kom till New York i slutet av en era, Trumps sista år som president. Som nybliven korrespondent fanns ett aldrig upphörande flöde av nyheter att rapportera. Valrörelsen låg i sin linda och under en av mina första veckor på jobbet kom uppgifterna som ledde till det första riksrättsåtalet mot presidenten.

Historia skrevs i realtid och många nyheter införlivades i ett nästan färdigskrivet manus om presidenten som demokratins fiende. Med stormningen av Kapitolium besannades rädslan för den polemiska retorikens fysiska konsekvenser. Kritikernas farhågor realiserades i live-tv.

Den här boken handlar ändå förhållandevis lite om Donald Trump. Inte för att berättelsen om honom, och den rörelse han närt och på olika sätt radikaliserat, inte är värd att berätta, utan för att jag som journalist försöker belysa perspektiv som sällan kommer fram.

Jag blev snart intresserad av en annan berättelse, som jag upplevde hamnat i skymundan. Den handlar om hur det demokratiska partiet förändrats parallellt med det republikanska och om hur det amerikanska samhället i vissa avseenden såg ut att föras längre vänsterut än det svenska. Hur vissa av Demokraternas politiska initiativ slagit bakut och misslyckats, ibland med spektakulära följder. Men också om hur nyhetsmedier och techbolag svikit sina ideal och, omedvetet eller med goda intentioner, gjort sig själva till aktörer och befäst den polarisering som de sagt sig vilja undvika. Jag ägnade många år åt att analysera dessa aktörer i min tidigare roll som mediekolumnist i Svenska Dagbladet, men förstod inte vilken nytta jag skulle få av kunskapen. De senaste åren har några av världens mest ansedda tidningar prisbelönats för Trump-rapportering byggd på rykten och tveksamma källor, samtidigt som sociala medie-företag avlägsnat korrekt men politiskt känsligt material från sina plattformar.

Min flytt till USA sammanföll också med början på en ny era. Pandemin underblåste en historisk rörelse. Ur indignationen över George Floyds död i Minneapolis sommaren 2020 föddes den största kampen för rasrättvisa sedan 60-talets medborgarrättsrörelse. Med den vaknade också allmänheten. Black Lives Matter blev ett globalt mantra och att vara ”woke”, medveten om sociala och rasbaserade orättvisor, standard. Människor drömde samtidigt om att förverkliga idéer som tidigare ansetts otänkbara. Det förlorade året skulle bli ett revolutionens.

Vid sidan av den behjärtansvärda kampen växte en ”ändamålet helgar medlen”-kultur med auktoritära tendenser där kampen för det goda, eller det som föreföll gott, minskade toleransen för oliktänkande. En kultur av tvärsäkerhet i vilken Joe Bidens presidentskap tog plats. Jag vill belysa den för att jag tror att den är nödvändig att känna till för att närmare förstå varför USA är så splittrat.

Den här boken har tillkommit i samband med reportage, resor och artiklar i mitt arbete som korrespondent för Svenska Dagbladet. Jag har hela tiden betraktat dessa nedslag som en del av något större och i den här boken försöker jag foga samman berättelsen. Genom möten med amerikaner i olika delar av landet och med olika liv och bakgrund försöker jag teckna en mer komplex och mindre svartvit bild av USA. Kanske uppfattas jag i vissa läger som en djävulens advokat, men för den läsare som har förmågan – och modet – att läsa med öppet sinne (som jag tror kännetecknar varje nyfiken människa och sant intellektuell) så hoppas jag öka förståelsen för vad som händer i mitt nya land.

Malin Ekman
New York, april 2023