Jesper Strömbäck

Professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet. 2011–2013 var han huvudsekreterare och kanslichef för regeringens Framtidskommission. Som forskare har han publicerat över 150 böcker, kapitel och artiklar. Mer om Jesper

Utan invandring stannar Sverige – därför vill jag skriva den här boken

  • 3 min

Jesper Strömbäck, professor vid Mittuniversitetet och tidigare huvudsekreterare i regeringens Framtidskommission, skriver just nu på en bok med titeln Utan invandring stannar Sverige, som utkommer på Volante förlag i början av 2016. Utan invandring stannar Sverige kommer att vara en unik bok baserad på en gedigen genomgång av forskning samtidigt som den är populärt och lättillgängligt skriven för att kunna fungera både som fakta- och inspirationskälla 

I debatten framstår det ofta som om invandring enbart handlar om kostnader och problem. Det kommer för många till Sverige, det finns inte bostäder till alla och sysselsättningen bland invandrare är lägre än bland infödda svenskar. Samtidigt visar forskning och den svenska historien att invandring bidrar till att göra ett land som Sverige starkare, rikare och bättre rustat att möta olika utmaningar som vi står inför. För att bara nämna några exempel bidrar invandring till ökad mångfald, kreativitet och innovationsförmåga, ökat företagande, ökad import och export, mer kunskap och kompetens på arbetsmarknaden, ökat ekonomiskt välstånd och till högre ekonomisk tillväxt. Den bidrar också till att föryngra befolkningen, vilket är viktigt i en tid när befolkningen blir allt äldre.

Samtidigt visar forskning och den svenska historien att invandring bidrar till att göra ett land som Sverige starkare, rikare och bättre rustat att möta olika utmaningar som vi står inför.

Ett bra exempel på hur invandring bidrar till Sverige är att en tredjedel av alla läkare är födda utomlands, ett annat att runt 20 procent av alla nya företag startas av utrikes födda. Av alla företag inom hotell och restaurang drivs över hälften av utrikes födda, men de driver också runt en femtedel av alla företag inom vård och omsorg. Om ett företag anställer en person med utländsk bakgrund leder det i genomsnitt till ökad export av tjänster med två procent till hens ursprungliga land. Invandrare bidrar till välfärden inte bara för sig själva, utan också för dem som är födda i Sverige.

Visst finns det problem förknippade med invandringen, framförallt på kortare sikt, men på längre sikt vinner Sverige på invandringen. För att Sverige ska fortsätta utvecklas, växa och konkurrera i en allt mer globaliserad värld behövs med andra ord invandring. Utan invandring skulle inte bara stora delar av den svenska arbetsmarknaden braka samman – också andra delar av samhället och välfärden skulle drabbas. Att vara öppet för invandring är därför inte bara en fråga om solidaritet, det ligger också i det nationella intresset.

Utan invandring stannar helt enkelt Sverige. Så har det varit historiskt. Så är det idag. Och så kommer det att vara i framtiden.

Utan invandring stannar helt enkelt Sverige. Så har det varit historiskt. Så är det idag. Och så kommer det att vara i framtiden. Genom att skriva den här boken och samla vad forskning visar om hur invandring påverkar ett land som Sverige vill jag förmedla en mer korrekt bild av invandringen och dess betydelse. Samtidigt vill jag också ge en motbild till den negativa bild av invandringen och dess betydelse för Sverige som idag präglar den svenska debatten och många människors bild av invandringen.

*

Jesper Strömbäcks hemsida
Följ Jesper Strömbäck på Twitter

Presskontakt: Olle Grundin, olle@volante.se, 0736541205