Inget sex med kunderna – här är Stenbecks heliga budord

  • 1 min

Hur byggs en rikedom som kan gå i arv? Jan Stenbeck krävde absolut lojalitet på alla plan från sina medarbetare, medan Ingvar Kamprad låter självinsikt och sparsamhet styra.

I min nya bok Familjedynastier går jag igenom de heliga budorden från några av Sveriges mest framgångsrika affärsfamiljer. Här är tre råd vardera från patriarkerna i två av Sveriges största företagskoncerner. 

Stenbecks budord

  1. Du skall lyda. Hierarkin var stark i Stenbecksfären.
  2. Var inte naiv. Var hellre cyniker än optimist när det gäller affärsbeslut.
  3. Inget sex med kunder, leverantörer eller anställda. Jan Stenbeck ville undvika att affärerna påverkades av andra än affärsmässiga hänsyn.

Kamprads råd

  1. Skala av drömmarna så att de passar verkligheten. Flyger de för högt blir det ingenting av dem.
  2. Inse dina begränsningar. Välj folk omkring dig som kan komplettera och kompensera dig där du är svagast.
  3. Börja vid köksbordet. Köp det fina skrivbordet långt senare. Om ens då…

***

Köp boken på Adlibris, Bokus, eller i din lokala bokhandel.