Tack för föreställningen, Randall Munroe!

Det var hög nördfaktor (och ett tydligt banan-tema) när xkcd.com-tecknaren och Volante-författaren Randall Munroe var på snabbvisit i Stockholm. Vid föreläsningen ”Randall Munroe tänker om igen” på GT30 bjöds publiken på bananer, fick göra en quiz om bananer* och i högtalarna spelades det banan-relaterad musik.

Randall Munroe berättade att han fått en massa olika frågor från folk som inte tyckte att deras frågor var tillräckligt viktiga eller seriösa för att störa en ”ordentlig” forskare, men de trodde att han kanske skulle kunna ge dem ett svar. Det blev uppslaget till böckerna Tänk om … , Gör så här och nu den senaste boken Tänk om … 2. Under arbetet med den hade han fått in fler frågor från barn – vilket han verkligen uppskattar:  ”Vuxna är mer rädda för att ställa frågor som de tror andra ska tycka är dumma eller konstiga. Barn är det inte. Därför är deras frågor ofta mer raka och roliga att svara på.“

En fråga som tog upp en del av kvällens föreläsning var ”från vilken höjd behöver man släppa en stek ifrån för att den ska bli ordentligt tillagad när den faller genom atmosfären eller träffar jordytan?”. Han hade gjort en hel del beräkningar kring detta och presenterade sin hypotes/gissning.

Ett par år senare var det två studenter i Manchester som hade läst hans svar och som hade ett par timmar över efter att ha experimenterat i en vindtunnel. Så de sprang helt sonika och köpte en köttbit och genomförde experiment för att studera just hur köttet uppförde sig i upp till Mach 2, och skickade sedan resultaten till Randall.

Under föreläsningen visade han faktiskt upp två videos från experimentet – som han inte tidigare visat någonstans.

Sista stunden av föredraget handlade om bananer och volym. Grundfrågan var om alla världens bananer skulle räcka till för att fylla alla världens kyrkor? En variant av den frågan hade publiken fått med sig redan i bekräftelsemailet för biljetterna: ”Hur många bananer får man plats med i föreläsningssalen?”

Något som Randall Munroe ofta brottas med i sina beräkningar är definitionsfrågor. I det här fallet:
1) Vad är en kyrka?
Han konstaterade att han under sina efterforskningar inte hade lyckats ta reda på hur många kyrkor det finns, men att det finns stora studier på hur många som regelbundet besöker kyrkor. Och då kunde man uppskatta hur många kvadratmeter kyrka det finns i världen. (Obs! Grov uppskattning!)

2) När är en banan en banan?
Steg två var nämligen att räkna ut hur stor en årsproduktion av bananer är och hur stor andel av denna som finns vid en given tidpunkt på ett år. Och den senare frågan konstaterade han var väldigt svår, eftersom han hade svårt att få reda på hur länge en banan ligger i lager och mognar, osv.

Men med en del andra uppskattningar konstaterade han att troligtvis skulle världens bananer täcka en eller ett par decimeter på golvet i världens kyrkor. Det skulle alltså finnas mycket tom ”kyrkovolym” kvar, med tanke på att många kyrkor dessutom har väldigt högt i tak.

Publikfrågan om antalet bananer (uppskattat antal) i föreläsningssalen fick vi också – Cirka 800 000 bananer skulle få plats i rummet där vi satt, enligt Munroe. Den i publiken som gissade närmast (också 800 000 bananer – fick ett Bananagram-spel och en signerad banan.

Astronomisk Ungdom genomförde inför Randall Munroes besök en seriestripp-tävling, som Viktor Stubbfält vann. Hans vinnande bidrag överlämnades (inramat) till Munroe, och han fick signerade böcker som pris. Dessutom fick han möjlighet att ställa en första fråga i frågestunden, vilken blev Tiktok-favoriten ”Are there more doors or wheels in the world?”.

 

En bonuskunskap Randall Munroe delade med sig av under frågestunden var att det var samma person som föreslagit både freoner i kylskåp och blytillsatser i bensin och därmed lämnat tydligt avtryck i Grönlandsisen – vilket man kan se när man tar upp borrkärnor. Thomas Midgley Jr. hette han, och han orsakade alltså två internationella kongresser som uttryckligen förbjöd det han jobbat med…

 

 

 

* Bananquiz-frågorna:

 1) What does the Banana Equivalent Dose refer to? 

1 The daily potassium intake needed. 

X The number of bananas a grown chimpanzee will eat in a day, if allowed. 

2 The level of radiation consumption of one banana will expose a person to. 

 2) Saving up banana peels seemed to be a thing, at least in the 70’s and 80’s. What was the idea behind that? 

1 Drying and smoking banana peels is said to have the same effects as smoking marijuana. 

X Composting had just become a big deal and banana peels contain useful bacte ria naturally. 

2 A dried banana peel in the wardrobe was believed to ward off moths and other textile eating insects. 

 3) The IgNobel prize has been awarded to a Japanese research team for their study of the slipperiness of banana peels in the year 

1 2014 

X 2018 

2 1999

4) The IgNobel prize is designed to first make you laugh and then to think again. What was the scientifically useful outcome of that Japanese study? 

1 Banana peels are now being used as a base for the vegan and non-allergic personal lubricant ”Monkey Business”. 

X Banana residue can be used as an environmentally friendly ski wax. 

2 The polysaccharide follicular gels that give banana skins their slippery properties are also found in the membranes where our bones meet, and the concept will help to design a joint prosthesis. 

5) Speaking of slippery banana peels … In 1879, the magazine Harper’s Weekly as well as several period sources claimed that banana peels were responsible for broken limbs, including some that reportedly were so badly broken that they had to be amputated. It became such an issue in American cities that in 1909 the St. Louis city council outlawed “throwing or casting” a banana peel out in public. Slipping on a banana peel quickly became a favourite gag in comedy acts. Who was the first comedian to develop this gag? 

1 Charlie Chaplin 

X ”Sliding Billy Watson” 

2 Cal ”Bananas” Stewart