”Åratal av ackumulerad frustration”

20 april utkommer Vi ger oss aldrig – Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket av Johan Wicklén, den hittills mest omfattande genomgången av en narkotikapolitik som i internationellt perspektiv framstår som alltmer extrem. En bok som kan bidra med genomlysning och underlag för en saklig – och kanske hård – debatt. Vi ställde några frågor till bokens författare, i det skälvande limbo han befinner sig i när nu recensionsexemplar är utskickade men boken ännu inte finns ute till försäljning …

 


Vi ger oss aldrig är en jättesatsning från din sida, i generell ambitionsnivå och i din egen tid. Hur kommer det sig att du brinner så för frågan att boken måste skrivas?

Åratal av ackumulerad frustration över den låga kunskapsnivån i frågan, får jag säga. Det plus ett allmänt ointresse för en fråga som påverkar samhället på så många plan. Om inte jag hade gjort detta hade alltför många viktiga politiska skeenden fallit i glömska, det kunde jag inte riktigt leva med.
Utöver det så ville jag verkligen skriva en välresearchad och genomarbetad fackbok.

– Boken är ju en svidande vidräkning med en mängd fenomen, yrkesgrupper och individer i den svenska offentligheten. Du går till exempel hårt åt din egen kår, journalisterna. Räknar du med en hård debatt i kölvattnet av publiceringen?

Det hoppas jag verkligen. Vi får se hur tajmingen är, men jag tror att Sverige och svenskarna nu på allvar är redo att diskutera den här frågan på ett, som man brukar säga, vuxet sätt.

– ”Så gick det till när Sverige förlorade kampen mot knarket” är bokens undertitel, men ”knarket” representeras främst av cannabis. Hur kommer det sig att du valde att koncentrera dig på just den drogen?

Det är dels den överlägset mest spridda illegala drogen, dels den drog där omvärldens syn skiljer sig mest från den svenska. Dessutom har cannabis varit i centrum för den svenska narkotikapolitiken i flera decennier. Jag ville förklara hur det kan komma sig.

– Vad hoppas du att boken ska väcka för känslor, insikter, åsikter i läsarna?

En drös å-fan-upplevelser, några skratt och en hel del insikter om hur lite man egentligen vetat om både politiken och cannabis.
Jag hoppas verkligen läsarna ska lära sig något och att boken kan fungera som en ny grund varifrån ett nytt samtal och en ny debatt kan föras kring narkotikan.

– Nämn tre personer du allra helst vill ska läsa den här boken!

Socialminister Lena Hallengren, justitieminister Morgan Johansson och Drottning Silvia. Den som läser boken förstår varför jag valt just dessa tre.