Jag kan inte släppa taget om komplexitetens väsen

Det är som att du landat i en helt ny värld utan karta. När du försöker navigera är de beprövade modellerna kontraproduktiva. Efter ett tag har du en tendens att ge upp. Du säger med en uppgiven suck: ”Det är för komplext.” Men vad är egentligen komplexitet?

Detta är temat för boken Komplexitet där författaren Klara Palmberg Broryd visar hur vi skiljer på vad som är enkelt, komplicerat eller komplext.

”Allt började när ingenjören i mig fick kapitulera. I ett försök att skapa processer i ett uppdrag åt en kund upptäckte jag hur komplexitet ställde modellerna på huvudet. Sedan dess har jag inte släppt taget om komplexitetens väsen.” säger Klara Palmberg Broryd.

Komplexa system medför spontan självorganisering och de är alltid adaptiva

Komplexitet är oförutsägbart, fyllt av olika perspektiv och saker som hänger ihop utan att man kan överblicka hur. Då finns det både enorm potential till att utveckla produkter, tjänster och kunskap tillsammans med människor som kan olika saker – men också en sårbarhet, speciellt om vi agerar fel.

När många olika personer och organisationer behöver arbeta tillsammans, utan att någon kan bestämma över de andra, liknar det oftare ett fiskstim än ett ordnat organisationsschema. Komplexa system medför spontan självorganisering och de är alltid adaptiva: som till exempel när fiskar anpassar sig till andra fiskar och därmed skapar ett stim. Detta stämmer in på våra samhällen och på mycket av det vi ser i naturen. Det borde även i högre utsträckning gälla våra organisationer. För att lyckas med att driva utveckling behövs en riktning. Numera kräver det nya strategier.

Till synes perifera händelser får konsekvenser globalt

”I komplexitet finns sällan en chefsfisk som berättar för de andra hur de ska bete sig. Ändå håller stimmen ihop och rör sig framåt. Vi har mycket att lära av detta!” säger Klara Palmberg Broryd.

På samhällsnivå har vi, inte minst genom klimatfrågan eller frågan om gränsöverskridande spridning av sjukdom och smitta, fått upp ögonen för hur olika delar av världen påverkar varandra. Till synes perifera händelser får konsekvenser globalt. Samma sak händer i våra verksamheter.

”Vi börjar inse att vår planets framtid är beroende av komplexa samband. Då gäller det att veta vad komplexitet är och hur det fungerar om våra verksamheter ska lyckas.” säger författaren.

Men boken är långt från komplex. Klara Palmberg Broryd har medvetet tagit fram målande och enkla metaforer och modeller som är lätta att förstå. Hon har hittat en form för att berätta vad komplexitet är, vilka fem strategier hon föredrar och vad komplexitet betyder för ett ledarskap. Komplexitet är boken som riktar sig till dig som i ditt yrkesliv behöver förstå vad komplexitet är och veta hur du på bästa sätt tar dig framåt när uppgifterna som ska lösas är just — komplexa.

Målande och enkla metaforer och modeller som är lätta att förstå

”Klara är forskare, civilingenjör, teknisk doktor och ledare som rör sig ledigt mellan stadsutveckling, digitalisering, välfärdens utmaningar, kultur, hållbarhet och entreprenörskap. Redan här syns hennes förmåga att navigera komplexitet. I boken gör hon det dessutom med lätthet.” säger bokens förläggare Ulrika Bergwall

I boken kan man bland annat läsa exempel från Klaras framgångsrika arbete med aktiveringar av Kvarnholmen och Nobelberget i Nacka som ledde till höga besökssiffror och ökad kännedom för platserna. Hon beskriver hur man i praktiken kan arbeta med att skapa samarbete mellan fastighetsägare, kommun och aktörer som kan fylla platser med liv.

***

Klara Palmberg Broryd är civilingenjör och forskare från Luleå tekniska universitet och teknologie doktor i komplexitet. Hon har under många år varit verksam som strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun. Klara är affilierad forskare på House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm, populär föreläsare, konsult och investerar i nya bolag som möter samhällsutmaningar.

Som framgångsrik ledare med förmåga att engagera har Klara Palmberg Broryd stor erfarenhet av att uppnå resultat och att leda i projekt med stor osäkerhet och med många aktörer. Med unik förmåga gör hon komplexa frågor begripliga och hennes kunskap är handfast och användbar. Klaras specialistområden är stadsutveckling i samarbete med fastighetsägare, kommuner och kulturaktörer, vård inom kommun och region samt global utmaning för att möta klimatkrisen.