”Omtyckthet” – vad menas med det?

Några frågor till professor Lars-Johan Åge

 Efter succén Happy Happy — Fem steg för att komma överens med vem som helst (2019) har Lars-Johan Åge nu skrivit boken Omtyckt — Superkraften i att vara äkta, positiv och relevant. Vi ställde några frågor till honom inför lanseringen. 

  1. Hur kommer det sig att en professor i ekonomi skriver en bok om omtyckthet?

Mitt stora intresse som forskare har alltid varit mellanmänskliga samspel vilket faktiskt är en stor grej inom det ekonomiska fältet. Om jag ska backa bandet började jag som doktorand att undersöka dessa samspel i affärer, gick sen vidare till förhandlingar och när jag såg hur FBI-agenter förlitade sig på just omtycktheten i krissituationer bestämde jag mig för att detta skulle bli mitt fokus. Jag minns hur jag kände när jag upptäckte detta, det var som:  ”This is it!”.

  1. Har du själv tillägnat dig superkraften omtyckthet?

Ja, det tycker jag nog. En av anledningarna att jag skrev boken var att jag höll på att förlora den här kraften i mitt eget liv. Jag upplevde att mer ytliga värden tog större och större plats. Särskilt i min roll som talare där strålkastarljuset kan fånga ens intresse på ett sätt som inte alltid är positivt. Så skrivandet av den här boken var ett sätta att befästa kraften i mitt eget liv och jag hoppas den kan hjälpa andra på samma sätt som den hjälpte mig.

  1. Tror du att vi har ett större behov av att förstå de här mekanismerna efter vad som för många blivit både ett år av ofrivillig ensamhet och samtidigt digital narcissism?

Problemet är att denna superkraft kan kännas så naturlig att vi ibland riskerar att tappa den ur sikte särskilt i en tid där vi jagar likes och lever våra liv framför våra skärmar. Denna självcentrering och ytlighet är något som kan knuffa undan superkraften ur våra liv. Men den ökade tid många av oss har hemmavid är samtidigt en unik möjlighet att stärka vår kontakt med oss själva och därigenom ta ett fastare grepp om den här superkraften. 

  1. Har du något tydligt ögonblick i ditt liv då du kan se att superkraften omtyckthet spelade en viktig roll?

Nu när jag i min forskning tagit reda på hur kraften riktas både mot oss själva och vår omgivning så är jag väldigt medveten om vilken otroligt stor roll den spelar i våra liv. Det finns något som jag kallar för ”omtyckthetsgapet” vilket är skillnaden mellan vad någon vi möter gör för att de måste och vad de gör om de verkligen får en bra kontakt med oss. Att jag blev forskare är ett resultat av detta. Jag minns att jag ringde upp en lärare som jag hade bra kontakt med under mina högskolestudier och frågade om de hade något jobb på gång. En minut senare var jag anställd.

  1. Vad vill du att läsaren ska ta med sig när hen har läst ut din bok?

 Jag vill att läsaren ska förstå skillnaden mellan popularitet och omtyckthet. Om den ytliga populariteten är en tjusig snittblomma som imponerar men vissnar fort är omtycktheten den ordentligt rotade och välmående pelargonen i fönstret som blomstrar varje sommar. Den kanske inte drar blickarna till sig, eftertraktas inte lika högt, men den lever längre.

Och jag vill att läsaren ska förstå att sättet som vi stärker greppet om omtycktheten är inte att försöka vända ytligheten ryggen, för det kan vi inte, utan att vi istället ska bli mer medvetna om dess roll i våra liv. Både problemet och lösningen ligger nämligen i vår tankevärld och inte i vad vi gör.