Martin Hägglund: ”För mig är filosofi någonting som angår alla”

Filosofen Martin Hägglunds bok This life kommer i september 2020 ut på svenska med titeln Vårt enda liv: Sekulär tro och andlig frihet. Han är professor i litteratur vid Yale och bor i New York.

Till hösten kommer han till Sverige för besök på Internationella författarscenen i Stockholm och Bokmässan i Göteborg.

Andliga frågor kan inte separeras från materiella frågor, och existentiella frågor inte från ekonomiska

Vad vill du göra med din bok Vårt enda liv?

Jag ville skriva en bok som ger ett nytt perspektiv på fundamentala filosofiska frågor om livet och döden, men som också erbjuder en ny politisk vision. Kärnargumentet i boken är att andliga frågor inte kan separeras från materiella frågor, att existentiella frågor inte kan separeras från ekonomiska frågor. Vår ekonomi är inte en separat sfär, utan ett uttryck för vad vi kollektivt prioriterar och värderar.

Din bok har redan fått mycket uppmärksamhet, särskilt i de engelskspråkiga länderna där boken först blivit utgiven, såsom USA, Storbritannien och Australien. Hade du förväntat dig detta?

Förra året var omvälvande på grund av det enorma mottagandet boken fick i USA. Min ambition var att skriva en bok som både kan uppskattas av en bred allmänhet och tas på största allvar av experter, men att boken skulle väcka ett så stort gensvar över hela spektrumet av läsare hade jag aldrig kunnat förutse.

Handlar om hur vi ska förstå våra liv i grunden

För mig är filosofi någonting som angår alla, eftersom det handlar om hur vi ska förstå våra liv i grunden, så det har varit fantastiskt att ta del av hur boken griper tag både i dem som är erfarna läsare och dem som möter filosofi för första gången.

Jag har verkligen imponerats av Volantes utgivning de senaste åren

Vad har du för förväntningar på den svenska utgivningen och samarbetet med Volante?

Min bok kommer att ges ut i många länder i år, men den personliga höjdpunkten för mig är den svenska översättningen. Jag har verkligen imponerats av Volantes utgivning de senaste åren, så jag ser fram emot att arbeta med dem och även att själv vara delaktig i översättningsarbetet.