Volante på Bokmässan 2017

27 seminarier och samtal.
Nästan 100 titlar i montern.
Årets bokmässa i Göteborg — vi är redo!
Och du är välkommen till vår monter B03:21.

OBS: Bilden ovan är från förra året. Årets monter var inte på plats då detta inlägg skrevs.

Emma Frans, Ryan Avent med Katrine Marçal, Joanna Rose, Max Tegmark, Lina Thomsgård, Bertil Marklund, Jesper Strömbäck, Helena Jonsson, Hans Sjögren, Johan Frostegård…

Vad innebär det att leva mitt i en industriell revolution lika omfattande som den på 1800-talet? Volante får internationellt besök av The Economist-journalisten Ryan Avent som samtalar med journalisten och författaren Katrine Marçal utifrån sin bok Stabilitetsillusionen.

Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, vetenskapsskribent och ”en av de roligaste svenskarna på Twitter” träffar Agnes Wold i ett samtal om hur vetenskapliga resultat förmedlas i nyhetsmedier. Emma Frans bok Larmrapporten kommer att finnas rykande färsk i Volantes monter.

Många av de största rönen om universum är okända för de allra flesta. Varför är det så? Vetenskapsjournalisten Joanna Rose berättar i sin nya bok Kosmiskt pussel om kosmologins historia. I Göteborg möter hon Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, i ett samtal lett av journalisten Andrev Walden.

Dessutom säljer vi Max Tegmarks nya bok Livet 3.0 före ordinarie släpp – och Lina Thomsgård som är redaktör för En annan historia deltar i inte mindre än fyra seminarier.

För löpande uppdateringar: följ oss på TwitterInstagram eller Facebook.

Våra seminarier och författaraktiviteter på Bokmässan:

Torsdag 12.00–12.45
Lina Thomsgård möter tv-tablåns tungviktare
Utan henne hade tv-program som Expedition RobinsonFarmen och Halv åtta hos mig aldrig tagit plats i våra tv-tablåer. Anna Bråkenhielm är en av den svenska tv-branschens riktiga tungviktare och bland annat den som introducerade reality-tv i Sverige. I sin självbiografi Räkna med bråk delar hon med sig av tjugo års erfarenhet som vd och entreprenör. Anna Bråkenhielm samtalar här med Lina Thomsgård om maktspel, succéer och fiaskon. Och om utsattheten som chef.

Författare: Lina Thomsgård • Aktuell bok: En annan historia 

Torsdag 14:30–14:50
Lina Thomsgård om En annan historia
Lina Thomsgård
, initiativtagare till Rättviseförmedlingen, är redaktör för boken En annan historia. 51 berättelser av 51 skribenter om 51 kvinnor som gjort stolliga, besvärliga, viktiga och minnesvärda saker. Värda att citera, referera till och minnas. Samtal med Cristina Grenholm, i samarbete med Svenska kyrkan.

Författare: Lina Thomsgård • Aktuell bok: En annan historia 

Torsdag 15.00–15.30
Emma Frans: Att skilja vetenskap från trams
Kaffe orsakar cancer, kan det heta i en ny rapport. Är det sant? Emma Frans rykande färska bok Larmrapporten hjälper dig att avgöra. Författaren är forskare och skriver Vetenskapskollen i SvD, här samtalar hon med Lisa Irenius.

Författare: Emma Frans • Aktuell bok: Larmrapporten

Fredag 10.00–10.45
Emma Frans och Agnes Wold: Hårda fakta och lösa spekulationer
Hur bedömer man egentligen så kallade vetenskapliga rapporter som säger att snus kan vara bra för konditionen? Eller att ammande kvinnor inte kan dricka någon som helst alkohol? Forskaren och vetenskapsevangelisten Emma Frans lär i sin bok Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams ut hur fakta och påstådda fakta ska tolkas och bedömas. Enligt professorn och överläkaren Agnes Wold – aktuell med boken Praktika för blivande föräldrar som innehåller praktiska tips, vetenskapligt verifierade sanningar och stridbar feminism riktad till alla föräldrar – är universiteten inte helt oskyldiga till spridandet av spekulationer.  Ett samtal om hårda fakta och lösa spekulationer under ledning av Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist.

Författare: Emma Frans • Aktuell bok: Larmrapporten

Fredag 10.00–10.45
Jesper Strömbäck: 
Algoritmbubblornas tid
Sant eller falskt – det tycks i medievärlden spela allt mindre roll. Vi söker selektivt information som bekräftar eller rent av förstärker våra egna åsikter och verklighetsbilder. Allt tyder på att vi är på väg in i  Post Truth Society. Hur går det med bildningen där? Vem bryr sig i en värld, där den information som förmedlas i allt större utsträckning produceras i filterbubblor och ekokammare, om fakta som inte är alternativa? Ett samtal om algoritmbubblornas konsekvenser för demokratin, det fria ordet och våra liv med Jan Helin, programdirektör på SVT, Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, och Ulrika Knutson, publicist och hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Samtalet leds av Jonna Similä, programkoordinator, Hanaholmen.

Författare: Jesper Strömbäck

Fredag 12.00–12.30
Jesper Strömbäck
Medielandskapets förändringar
Jesper Strömbäck om en utveckling som kan bidra till ökade kunskapsklyftor och polarisering.

Författare: Jesper Strömbäck

Fredag 13.00–13.45
Joanna Rose: Universum och de enorma upptäckterna
De senaste decennierna har varit kosmologins guldålder. Samtidigt har utforskningen av universum lett till fler och större gåtor. Hur ska vetenskapen förstå och sätta ihop de nya upptäckterna till en sammanhängande bild av varifrån vi kommer och vart vi är på väg en modern kosmologi? I sin nya bok, Kosmiskt pussel: försöken att förstå universum, redogör vetenskapsjournalisten Joanna Rose för de senaste rönen och berättar historierna om människorna bakom dem. Tillsammans med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, diskuterar hon bland annat om varför de största genombrotten fortfarande är så okända för många människor – och om de alltfler gåtor som uppstått. Samt hur de har påverkat synen på livet, universum och allting. Moderator: Andrev Walden, journalist.

Författare: Joanna Rose • Aktuell bok: Kosmiskt pussel

Fredag 13.00–13.30
Emma Frans: Vetenskapskollen lajv
Sant eller falskt? Emma Frans, forskare och vetenskapsskribent, granskar mer eller mindre vetenskapliga påståenden och snackisar. Hos Folkuniversitetet.

Författare: Emma Frans • Aktuell bok: Larmrapporten 

Fredag 14.00–14.40
Helena Jonsson: 
Sverige ser inte ut som du tror
Vad påverkar samhällsutvecklingen och vår syn på landsbygden? Vilket spår väljer Sveriges lantbrukare? Samtal med avstamp i två f d LRF-ordförandens böcker; Helena Jonssons bok Sverige ser inte ut som du tror och Bo Dockereds bok Spårbyten.

Författare: Helena Jonsson • Aktuell bok: Sverige ser inte ut som du tror

Fredag 14.00–14.15
Jesper Strömbäck: Medierna och invandringen
Varför misstror så många mediernas invandringsbevakning och ligger det något i kritiken?

Författare: Jesper Strömbäck • Aktuell bok: Utan invandring stannar Sverige

Fredag 15.00
Emma Frans: Intervju i DI Weekend monter F01:36

Fredag 15.30
Ryan Avent: Intervju i DI Weekend monter F01:36

Fredag 16.00–16.30
Helena Jonsson om Sverige ser inte ut som du tror
Helena Jonsson
är bonde och författare till boken Sverige ser inte ut som du tror. Hon intervjuas här av PJ Anders Linder i Axess monter.

Författare: Helena Jonsson • Aktuell bok: Sverige ser inte ut som du tror

Fredag 16.10–16.45
Jesper Strömbäck: 
Algoritmernas tid
Allt tyder på att vi är på väg in i Post Truth Society. Vi söker också alltmer information som bekräftar eller rent av förstärker våra egna åsikter och verklighetsbilder. Samtal om demokratin, det fria ordet och våra liv.

Författare: Jesper Strömbäck

Fredag 17.00–17.20
Lina Thomsgård i samtal med Ulrika Knutsson
Feministiska och postkoloniala perspektiv har senaste decennierna belyst hur västerländska manliga erfarenheter gjorts till norm för vad som är viktigt, värdefullt och värt att veta. Lina Thomsgård, grundare av rättviseförmedlingen och programledare, lyfter i en ny antologi fram kvinnor som förtigits i historieböckerna, men som på olika sätt skapat historia. Hon samtalar med journalisten och författaren Ulrika Knutson.

Författare: Lina Thomsgård • Aktuell bok: En annan historia   

Lördag 10.30-10.50
Hans Sjögren Familjedynastier: Så blev Sverige rikt
Samtalet belyser hur svenska företag utvecklats till dynastier med växande inflytande i samhället.

Författare: Hans Sjögren • Aktuell bok: Familjedynastier

Lördag: 11.00–11.45
Ryan Avent:
 Revolutionen som redan har börjat
Ingen av oss har levt under en industriell revolution. Förrän nu. Kan vi anpassa oss till de teknologiska utmaningar som kommer vara minst lika omvälvande som den industriella revolutionen på 1800-talet? Och i så fall hur? I sin bok Stabilitetsillusionen har The Economist-journalisten Ryan Avent skrivit om vart informationsteknologi och automatisering är på väg att ta oss. Tidigare tekniska genombrott har tvingat fram nya sociala kontrakt och sätt att leva. Det kommer inte att bli annorlunda den här gången. Tillsammans med författaren och journalisten Katrine Marçal diskuterar han utvecklingen och hur vårt samhälle ska handskas med förändringarna inom en mycket, mycket nära framtid.

Författare: Ryan Avent • Aktuell bok: Stabilitetsillusionen

Lördag 11.00– 11.45
Lina Thomsgård: Det moderna häxdrevet, hatet
Varför blir framgångsrika kvinnor så ofta utsatta för hat? Vad är det egentligen för mörka känslor som grumlas upp hos hatarna? Hur förändras du som människa när du blir deras måltavla? Både författaren Camilla Läckberg och politikern Birgitta Ohlsson har blivit utsatta för påhopp och hat, inte minst i sociala medier. Camilla Läckberg, en av Sveriges mest framgångsrika författare med över 20 miljoner sålda böcker, är aktuell med Häxan, som handlar om det moderna häxdrevet. I självbiografin Duktiga flickors revansch skriver liberalen Birgitta Ohlsson om hur samhällets syn på högpresterande kvinnor skevar och håller ett försvarstal till de duktiga flickorna. Ett samtal om hatet mot framgångsrika kvinnor under ledning av Lina Thomsgård. 

Författare: Lina Thomsgård • Aktuell bok: En annan historia 

Lördag 12.50–13.55
Hans Sjögren om de mäktiga familjeföretagen
I Norden finns flera av världens största familjeföretag. Lyssna till hur företag utvecklats till dynastier med växande inflytande i samhället. Familjedynastierna utgör en arena för makt och omsorg, passion och konflikt. Trots nutidens krav på kunskap består de, ty blod är tjockare än vatten. Medverkande: Hans Sjögren, professor i ekonomisk och institutionell ekonomi

Författare: Hans Sjögren • Aktuell bok: Familjedynastier

Lördag 14.00–14.30
Emma Frans Kulturtidskriftsmontern
Går det att få journalister att skriva korrekt om vetenskapliga nyheter och forskningsrön?

Författare: Emma Frans • Aktuell bok: Larmrapporten 

Lördag 15.00–15.20
Hans Sjögren: 
Familjedynastier – så blev Sverige rikt
I Norden finns flera av världens största familjeföretag. I boken Familjedynastier – så blev Sverige rikt förklarar Hans Sjögren hur dessa utvecklats till dynastier med växande inflytande i samhället. Familjedynastierna utgör en arena för makt och omsorg, passion och konflikt.

Författare: Hans Sjögren • Aktuell bok: Familjedynastier

Lördag 15.45–16.15
Hans Sjögren intervju i DI Weekends monter F01:36

Lördag 16.00–16.30
Emma Frans intervju i Axess TV monter C04:41

Lördag 17.00-17.20
Bertil Marklund: Hur ska man leva för att må bra och leva längre?
Bertil Marklund
, läkare och professor vid Göteborgs universitet, har upptäckt att uppkomsten av våra folksjukdomar beror på en och samma sak: en inflammation som på olika sätt uppstår i kroppen. I boken 10 tips: må bättre och lev 10 år längre visar han hur man bromsar och förebygger denna inflammation genom att välja en sund livsstil och hur du kan leva för att stärka dina egna inneboende krafter. Vinsten kan bli 10 extra friska år!

Författare: Bertil Marklund • Aktuell bok: 10 tips: må bättre och lev 10 år längre

Lördag 17.20–17.35
Emma Frans på Forskartorget
Hur förhåller vi oss till dagens stora informationsflöde? Kan vi lära oss att skilja relevant information från fejknyheter, vinklade nyheter eller ”alternativa fakta”? Emma Frans berättar om hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan hjälpa dig att få kunskap i tider då risken att bli lurad är särskilt hög. Medverkande: Emma Frans, doktor i epidemiologi, vetenskapsskribent och författare till Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams.

Författare: Emma Frans • Aktuell bok: Larmrapporten

Söndag 14.25–14.40
Johan Frostegård: Evolutionen och jag
Det handlar om dig och mig och oss alla, vårt jag. Ganska lite är känt om vad detta jag, eller för den delen vårt medvetande, egentligen är. Är de ens materiella? Behöver de vara det? Mänsklig evolution pågår på många plan: fysiskt, kulturellt och historiskt. Hör Johan Frostegård berätta om högt och lågt med oväntade vinklar. Medverkande: Johan Frostegård, professor i medicin, Karolinska Institutet, och författare till boken Evolutionen och jag.

Författare: Johan Frostegård  • Aktuell bok: Evolutionen och jag