#nybok. Helena Jonsson: Sverige ser inte ut som du tror

Helena Jonsson kliver ner som ordförande för LRF och släpper en bok för att krossa lantbruksmyter. Vi frågade henne om boken, ordförandeskapet och vad hon åstadkommit under åren.

Skärmklipp 2017-04-10 10.23.43

Varför slutar du som  LRF:s ordförande?

Jag har suttit i LRFs styrelse i tretton år, varav sex år som ordförande. Det har varit sex fantastiska år. Nu är tid för mig att göra något annat och för nästa ordförande att ta över.

Varför har du skrivit en bok?

Många vill göra rätt, men landar inte sällan fel. Syftet med boken är att föra ett längre resonemang i en snuttifierad debatt om brukandet av jord och skog och förhållandet mellan stad och landsbygd. Många frågor blir grovt förenklade med enkla, snabba lösningar, istället för förändringar som skulle kunna göra skillnad på djupet. Jag vill med denna bok försöka ge en bondes syn på saken och därigenom punktera några miljöpopulistiska myter. Jag vill också att fler ska förstå vilken enorm potential som finns i naturkapitalet när vi ska möta framtiden på ett hållbart sätt.

Varför alla behöver en bonde

Varför ska man läsa boken?

Detta är en bok som ger dig som läsare en inblick i bondens verklighet och vardag och en djupare inblick i vad bonden kan bidra med för att skapa en mer hållbar värld. Såväl miljömässigt, ekonomiskt som socialt. I boken får du läsa om:

  • Varför alla behöver en bonde
  • Varför avverkning av skog bidrar till att minska klimatutsläppen
  • Hur det är att ha varg inpå knutarna
  • Varför du genom att äta mer svenskt kött bidrar till fler blommor och bin
  • Hur du kan minska den skenande antibiotikaresistensen
  • Varför den veganska middagsgästen som uteslutande väljer ekologiskt inte är den största klimathjälten
  • Vad EUs jordbruksstöd faktiskt används till

Här är boken som ger annat än tvärsäkra svar på svåra frågor, i en polariserad debatt full av förenklade sanningar.

Vad har du åstadkommit under din tid som ordförande?

Något av det största jag har varit med och bidragit till är att Sverige har fått en nationell livsmedelsstrategi. Att det finns en önskan från så gott som alla politiska läger om att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka, det är ett stort steg framåt för den politiska medvetenheten om branschens betydelse. När jag tillträdde som ordförande 2011 antog LRF vår livsmedelsstrategi och jag sa redan då att nästa steg var en nationell livsmedelsstrategi och nu är den här.

När jag tog över som ordförande hade vi haft nedåtgående kurvor för svensk livsmedelsproduktion under många år. När jag nu stiger av pekar det mesta uppåt och det finns en framtidstro i branschen. Ett intressant exempel är grisbranschen där vi under min tid har gått från griskris till att svenskt griskött är hett efterfrågat och bönder från hela Europa kommer hit för att lära sig om vår grisproduktion.

Det känns som en bra tid att lämna över ordförandeklubban.