Karolinska Institutet förnyar sitt förlag och startar samarbete med Volante

PRESSMEDDELANDE
2016-01-14

Karolinska Institutet förnyar sitt förlag och startar samarbete med Volante

Karolinska Institutet väljer nu att vitalisera sitt bokförlag och startar ett samarbete med bokförlaget Volante som ska förlägga KI:s böcker inom huvudsakligen populärmedicin.

Sedan förlaget Karolinska Institutet University Press startades 2005 har en rad framgångsrika böcker publicerats, bland annat om folksjukdomar som diabetes, alzheimer och bröstcancer och om vitala organ som hjärtat, hjärnan och magen. Andra verk behandlar gränslandet mellan medicinsk, social och ekonomisk vetenskap.

– Det finns stort behov av att popularisera och sprida kännedom om de rön som görs inom forskning och undervisning och därför har vi valt att samarbeta med Volante som redan befinner sig på denna arena. Man kan tänka att fler myndigheter och institutioner skulle kunna ta hjälp av förlag för att nå ut med sin vetenskap och kunskap, säger Sofie Göransson förlagschef på KI University Press.

– Vi har alltid brunnit för att sprida kunskap, så samarbetet med Karolinska Institutet gör oss både stolta och ivriga, säger Volantes förlagschef Tobias Nielsén.

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Sofie Göransson, förlagschef KI University Press
Tel: 070-30 41 577
E-post: sofie.goransson@ki.se      www.ki.se/kiup

Tobias Nielsén, förlagschef Volante
Tel: 0707-98 29 29
E-post: tobias@volante.se

 

Karolinska Institutet University Press ger ut medicinsk populärvetenskap sedan 2005.  Böckerna är i första hand för dig som vill veta mer om hälsa och medicin.  De flesta av våra författare är framstående forskare knutna till Karolinska Institutet – ett av världens ledande medicinska universitet.

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Volantes bokutgivning består av framför allt sakprosa och populärvetenskap, men också av avhandlingar och debattböcker. De flesta författare är ledande experter och forskare inom sina områden.